Vietnam English

Thông báo

Thông báo đề xuất các đề tài, dự án nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp VAST năm 2017

Thực hiện công văn số: 407/VHL-KHTC ngày 14/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch 2017 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp, Viện Hoá học thông báo để các đơn vị đề xuất các đề tài, dự án nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn xây dựng đề xuất gửi kèm; cụ thể:

1.     Đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia (Nhà nước)

2.     Đề xuất nhiệm vụ HTQT về KHCN theo Nghị định thư

3.     Đề xuất các nhiệm vụ KHCN ủy quyền của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thực hiện (SNMT, ĐTCB, BĐ-HĐ, NS&VSMTNT)

4.     Đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm lâm KH&CN Việt Nam

4.1  Các đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên.

4.2  Các đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

4.3  Các đề tài độc lập thuộc chương trình cán bộ trẻ

4.4  Các nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN

 (Xem chi tiết các phụ lục trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/ Thông báo).

Các đề xuất bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp CV. Nguyễn Thị Hiểu. File điện tử gửi về địa chỉ: plhuongvhh@gmail.com vanthu@ich.vast.vn) trước 16h30 ngày 20/4/2016 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn.

  Các biểu mẫu đề xuất:

                    Phụ luc hướng dẫn: