Vietnam English

Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án TS của NCS. Bùi Minh Quý

 
THÔNG BÁO


Viện Hóa học trân trọng kính mời toàn thể các cán bộ khoa học trong và ngoài đơn vị, đến tham dự phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện  của  NCS. Bùi Minh Quý;

 Tên đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi và các phụ phẩm nông nghiệp để xử lý  các kim loại nặng Pb(II), Cr (VI) và Cd (II)
 
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý 
Mã số:       62.44.01.19

Thời gian: 9 giờ 00’, thứ Ba, ngày 03/11/2015

Địa điểm:  Hội trường tầng 3, nhà 8 tầng Viện Hóa học,

                   Viện Hàn lâm Khoa học  và Công nghệ Việt Nam

                   Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

                   Rất hân hạnh được đón tiếp./.