Vietnam English

Thông tin hoạt động của Phòng Ứng dụng tin học trong nghiên cứu Hóa học

ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG NGHIÊN CỨU HÓA HỌC

Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

 Điện thoại: 04 .38362008 DĐ: 0915263216
 
Phó trưởng phòng: TS. Phạm Hồng Phong
 
ĐT: 04 .38362008;
 
1.    Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Thị Thu Hà

Trưởng phòng

 2

Phạm Hồng Phong

Phó TP

 3

Vũ Phúc Hoàng

 

 4

Trần Lan Hương

 

 5

Nguyễn Hoàng Anh

 

 6

Phạm Thị Hải Yến

 

 7

Phạm Khắc Duy

 

 8

Lê Quốc Long

 

  
2.     Lĩnh vực nghiên cứu:


   Nghiên cứu điện hóa: Chuyển điện tích qua ranh giới pha lỏng - lỏng, nghiên cứu ăn mòn kim loại, tổng hợp điện hóa, phân tích điện hóa, điện phân và điện kết tủa, sensor điện hóa…

   Chế tạo các loại thiết bị đo đạc trong hóa học có ghép nối máy tính như: galvano-potentiostat, phân tích cực phổ, các thiết bị nghiên cứu, quan trắc môi trường: máy đo chất lượng nước liên tục, tự động trong quan trắc kim loại nặng và các thiết bị cầm tay như máy đo độ dẫn, pH, độ muối, hàm lượng oxy hòa tan …

   Mô phỏng số các quá trình điện hóa, ăn mòn, động học phản ứng, chiết lỏng – lỏng…

   Tư vấn và thực hiện các hợp tác trong và ngoài nước trên lĩnh vực nghiên cứu điện hóa, phân tích điện hóa, khoa học môi trường, vật liệu mới, điều khiển các quá trình đo đạc trong phòng thí nghiệm và sản xuất

   Xây dựng các hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

   Tham gia đào tạo sau đại học

3.  Kết quả đào tạo sau đại học:

   Trình độ tiến sỹ:          12 NCS đã bảo vệ luận án Tiến sỹ

   04 nghiên cứu sinh đang học tập tại nhóm

   Trình độ Thạc sỹ:        10 học viên đã bảo vệ luận văn thạc sỹ

   01 học viên đang học tập tại nhóm
 
4.      Hợp tác quốc tế

   ·     Dự án song phương với Đại học Leuven, Bỉ, giai đoạn 2006 – 2008. Chủ dự án: GS. Lê Quốc Hùng

   ·      Hợp tác với Đại học Mons, Vùng Wallonie, Bỉ, thực hiện dự án hợp tác quốc tế 03 năm (2010 – 2012). Chủ nhiệm dự án: PGS. Vũ Thi Thu Hà.

   ·      Dự án với TWAS, Ý, kết thúc 2012, Chủ nhiệm dự án: PGS. Vũ Thi Thu Hà, Kinh phí 20.000 USD chỉ dành cho thiết bị. Đã nhận đủ các thiết bị do dự án tài trợ gồm 01 máy đo Potentiostat AutoLab và hệ điện cực hoàn chỉnh cho nghiên cứu điện hóa.

Các đề tài, dự án từ cấp Bộ trở lên

5.      Một số kết quả nổi bật:
Tên đề tài, Dự án Cấp Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Đơn vị: triệu đồng Thời gian
Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống tự động hoá quan trắc liên tục chất lượng nước và thử nghiệm tại một số điểm quan trọng ở Hà Nội" Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Hùng 600 2001-2003
Nghiên cứu chế tạo thiết bị và phương pháp quan trắc liên tục kim loại nặng trong nước biển và nước nhiễm mặn Viện KH và CN Việt Nam Lê Quốc Hùng 300 2005- 2006
Nghiên cứu sử dụng hợp chất thiên nhiên làm cơ sở điều chế chất ức chế bảo vệ kim loại Bộ KH và CN Lê Quốc Hùng 1.150 2006-2008
Phát triển hệ quan trắc chất lựợng nước kết hợp di động và đo theo thời gian trên cơ sở công nghệ thông tin và viễn thông Viện KH và CN VN Hợp tác với Singapore Lê Quốc Hùng 30.000USD 2006-2008
Nghiên cứu chế tạo cảm biến trên cơ sở vật liệu micro-nano và thiết bị kèm theo để kiểm tra một số thông số quan trọng của môi trường khí và nước. Bộ KH và CN Lê Quốc Hùng 400 2006-2008
Nghiên cứu chế tạo các vi điện cực và ứng dụng chúng trong nghiên cứu điện hóa và phân tích môi trường Bộ KH và CN Lê Quốc Hùng 200 2006- 2008
Nghiên cứu chế tạo sensor điện hóa và biosensor từ vật liệu nano gốc mercaptan Viện Hóa học Phạm Hồng Phong   2006
Nghiên cứu chế tạo hệ điện di mao quản và ứng dụng để xác định một số hóa chất bảo vệ thực vật Bộ KH và CN Vũ Thị Thu Hà 110 2006- 2008
Xây dựng thiết bị phân tích von-ampe hoà tan đa kênh sử dụng vi điện cực phục vụ phân tích hàng loạt trong phòng thí nghiệm và hiện trường Viện KH và CN Việt Nam Lê Quốc Hùng 250 2008-2009
Nghiên cứu hình thái cấu trúc và đặc tính điện hóa của polyaniline tổng hợp bằng con dường điện hóa Viện Hóa học Vũ Thị Thu Hà 18 2009-2010
Thiết kế, chế tạo các vi linh kiện điện hóa (microfluidic device) và khảo sát tính chất, khả năng ứng dụng của chúng Viện Hóa học Pham Thu Giang 50 01 – 12/2011
Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo và điều chỉnh liên tục đồng thời nồng độ ôxy hòa tan phục vụ quan trắc và điều khiển tự động hệ thống xử lý nước thải Bộ Công thương Lê Quốc Hùng 1650 8/2010 – 7/2012
Khảo sát quá trình giải phóng hydro khi điện phân dung dịch có xúc tác chất lỏng ion Viện Hóa học Phạm Thị Hải Yến 20 2012
Nghiên cứu chế tạo và các đặc tính của vật liệu đơn lớp tự sắp xếp có cấu trúc nano sử dụng làm sensor điện hóa Bộ KH và CN Phạm Hồng Phong 360 2009-2011
Nghiên cứu tính chất của chất lỏng ion và ứng dụng nó trong công nghệ điện hóa và phân tích điện hóa Bộ KH và CN Lê Quốc Hùng 450 2010-2012
Chế tạo và khảo sát tính chất của vi điện cực phục vụ nghiên cứu điện hóa và phân tích môi trường Bộ KH và CN Vũ Thị Thu Hà 517 2011-2014

 b. Danh sách các bài báo đã đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2002 đến nay:

1. Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Investigation of inhibition kinetics of NaNO2  on Steel CT3 using Multichannel potentiogalvanostat. Part1: Time Dependence of Polarisation Curves of CT3 in Different Inhibitor Containing  Solutions. Advances in Natural Science. Volume 4, N.3 2003, 227-231

2. Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Investigation of inhibition kinetics of NaNO2  on Steel CT3 using Multichannel potentiogalvanostat. Part2: Time Dependence of Current at Certain Potentials of CT3 in Inhibitor Containing Solutions.  Advances in Natural Science. Volume 4, N.4,  2003, 299-302

3. Le Quoc Hung, Pham Thy San and Vu Thi Thu Ha, Methodology and Instrumentation for intergarated between electrochemical and resistant sensor for corrosion monitoring. Journal of Chemistry, T.41, pp.  35 – 39, 2003

4. Pham Hong Phong, Yosuke Ooi, Hobara Daisuke, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Two-dimensional charged matrix formed by binary thiol-self-assembled monolayer for interfacing electron transfer proteins and gold electrode, Review of Polarography, vol 49, No 3, p.175, 2003

5. Nguyen Duc Thanh, Le Quoc Hung, Vu Thi Thu Ha, Research and manufacture of four-electrode conductivity sensor for long-term water quality monitoring. Journal of Analytical Sciences,  T.8, No.2, 2003

6. Pham Hong Phong, Yosuke Ooi, Nishi Naoya, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Two-dimensional structure of ternary self-assembled monolayers formed by two-0ppositely charged thiols and hydrophobic n-alkylthiol on Au(111), The 71 st Meeting of The Electrochemical Society of Japan, p.404, 2004

7.Pham Hong Phong, Yosuke Ooi, Nishi Naoya, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Direct electron-catalytic activity of sulfite oxidase immobilized on the self-assembled monolayer composed of phase-separated domains having oppositely charges, The Annual Meeting of the Japan Society for Analytical Chemistry, p.73, 9/2004

8. Pham Hong Phong, Yosuke Ooi, Nishi Naoya, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Formation of the ternary self-assembled monolayers having phase-separated, oppositely charged domains prepared by selective replacement method for proteins immobilization, The 65 th Spring Meeting of the Japan Society for Analytical Chemistry, p.77, 5/2004

9. Pham Hong Phong, Yosuke Ooi, Nishi Naoya, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Preparation of phase-separated binary self-assembled monolayer composed of oppositely charged nano-domains on Au(111) using fluoren-9-ylmethyl N-(11 mercaptoundecyl)carbamate, Review of Polarography, vol 50, No 3, p.253, 2004

10. Vu Thi Thu Ha and In-Ja Lee, Building up a Capillary Electrophoresis System Having Both UV and Electrochemical Detector,  Applied Chemistry, Oct. 29-30, 2004, Hoseo National University, Asan Korea

11.
Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung and In-Ja Lee, Capillary Electrophoresis System Using Electrochemical Detector,  National Journal of Chemistry, Vol. 43, No. 4, 2005, 520-523

12. Pham Hong Phong, Yosuke Ooi, Daisuke Hobara, Nishi Naoya, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Phase separation of ternary self-assembled monolayers into hydrophobic 1-dodecanethioldomains and electrostatically stabilized hydrophilic domains composed of 2-aminoethanethiol and 2-mercaptoethanesulfonic acid on Au (111), Langmuir, 21, 23, 10581-10586, 2005,                             ISSN  0743-7463 IF 4.009

13. Pham Hong Phong, Yosuke Ooi, Nishi Naoya, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Enhancing the degree of phase separation in binary self-assembled monolayers composed of 11-aminoundecanethiola nd10-carboxy-1-decanethiol on Au(111), The 72 nd Meeting of The Electrochemical Society of Japan, p.381, 2005

14. Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, High Sensitive Potentiostat Used As A Simultaneous Digital Nanoampemeter in Capillary Electrophoresis System , Advances in Natural Science, Vol. 6, N. 2, (2005) 103 – 107

15. Le Quoc Hung and Vu Thi Thu Ha, Mercury Film Electrode. Applications and Trends, Journal of Chemistry, T. 44, N. 2, 192 – 197, 2006

16. Vu Thi Thu Ha, Vu Ngoc Thuy and Le Quoc Hung, Microelectrodes: preparation And investigation of their electrochemical behavious. Journal of analytical chemistry T 11, 3B, 2006, pp37

17. Pham Hong Phong, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Dependence of the redox reaction of cytochrome c on the mixing state of binary self-assembled monolayers composed of 11-aminoundecanethiol and 10-ercaptoundecanoic acid on Au(111), Science and Technology of Advanced Materials 7, 552–557, 2006

18. Vu Ngoc Thuy, Le Quoc Hung and Vu Thi Thu Ha, Voltammetric Investigation of K+ ion transfer across the interface of nitrobenzene/water containing

dibenzo-18-crown-6, Journal of Chemistry, T 45, No. 1, 2007, pp. 63

19. Le Quoc Hung, Vu Ngoc Thuy, Vu Thi Thu Ha and Phan Thi Ngoc Mai, Pham Hong Phong, Primary Iinvestigations of Carbon Fiber Microelectrode for Heavy Metal Analyis in Water Environment, Journal of Sciences and Techniques, T. 45, No. 3A, 2007, p. 6-11

20. Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Vu Ngoc Thuy, Investigation of Electrochemical Behavious of Plumbagin and Its Detection in Environment, Journal of Sciences and Techniques,  T. 45, No. 3A, 2007, p. 1-5

21. Le Quoc Hung, Le Thi Vinh Hanh, Vu Thi Thu Ha, Digital Simulation of Oxygen Consumption in Water Environment, Journal of Analytical Sciences, T. 12, No. 4, 2007,pp 38 - 41

22. Phan Thi Ngoc Mai,  Le Quoc Hung, Vu Thi Thu Ha and Tran Ngoc Huan, Stripping Voltammetric Determination of Lead on Fiber Carbon Microelectrode, Journal of Analytical Sciences, T. 12, No. 4, 2007, pp 61 - 65

23. Vu Thi Thu Ha, Tran Ngoc Huan, Le Quoc Hung and Pham Hong Phong, Investigation of the corrosion behavious of copper and gold in acid solution by using small-size electrodes, Journal of Chemistry, T 45, No. 6A, 2007, pp. 280-284

24. Pham Hong Phong, Use of two alkanethiol components for tailoring the surface properties of self-assembled monolayers having nano meter structure on Au(111)

Journal of Analytical Sciences, 3, T-12, 82-86,  2007

25. Pham Hong Phong, Vladimir V. Sokolov, Nishi Naoya, Mashahiro Yamamoto, Takashi Kakiuchi, Concentration-dependent switching of the mode of phase separation in ternary self-assembled monolayers of 2-mercaptoethane sulfonic acid, 2-aminoethanethiol and 1-dodecanethiol on Au (111), Journal of Electroanalytical Chemistry 600, 35-44, 2007 ISSN 0022-0728  IF 2.339

26. Nguyen Viet Thinh , Le Viet Hai, Bui Nhat Nguyen, Nguyen Thi Phuong Thoa, Le Quoc Hung, Factors influence on nitrate- and nitrite-reduction activity of the copper electrode modified by polypyrrole,  Journal of Science and Technology ISSN 0866 708X, Vietnam, Vol. 46, No.4A, pp 85-92, 2008

27. Pham Hong Phong, Oppositely charged state formation of the homogenous binary self-assembled monolayers composed of 10-carboxy-1-decanethiol and 11-amino-1-undecanethiol on Au(111), Journal of  Advanced Natural Science, 9, 2, 191-196, 2008

28. Walter Bogaerts, Thuy Vu Thi, Abdul Rauf, Quoc Hung Le, Hong Phong Pham, Hong Hanh Pham and Chi Linh Do, Recent advanced in Green Chemistry Research & Development as sources for new eco-friendly materials Protection agents, American Chemical Society, 2008                                                     

29. Pham Hong Phong, Hyroyuki Tomono, Naoya Nishi, Masahiro Yamamoto and Takashi Kakiuchi, Artificially phase separated binary self-assembled monolayers composed of 11-amino-1-undecanethiolate and 10-carboxy-1-decanethiolate on Au(111): A comparative study of two preparing methods, Electrochimica Acta, 53, 4900- 4906, 2008, ISN 0013-4686  IF 2.453

30.Pham Hong Phong, Hyroyuki Tomono, Naoya Nishi, Masahiro Yamamoto and Takashi Kakiuchi, Artificially phase separated binary self-assembled monolayers composed of 11-amino-1-undecanethiolate and 10-carboxy-1-decanethiolate on Au(111): A comparative study of two preparing methods, Electrochimica Acta, 53, 4900- 4906, 2008,  ISN 0013-4686  IF 2.453

31. Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Carbon fibers and their applications, Journal of Analytical Sciences,2008, Journal of Analytical Sciences, T 13, No. 4, pp 17, ISSN - 0868 - 3224 (In Vietnamese)

32. Nguyen Viet Thinh, Nguyen Thi Phuong Thoa, Le Viet Hai, Le Quoc Hung, Electroreduction of nitrate and nitrite in neutral water medium using a polypyrrole/copper modified electrode, Proceedings of the 8th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology for Sustainability of Asia and the Earth”, November 26-28, 2008, Osaka, Japan, pp 392-399, 2009

33. Vu Thi Thu Ha, Tran Ngoc Huan, Hoeil Chung, Use of peptide for selectivity and sensitive detection of anthrax biomarker using square wave voltammetry, , Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.3 (2009) (59-68)  (In English)

34. Truong Duy Huong, Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Electrochemical properties of sulfite and possibility of its detection in the environment, Journal of Science and technology, T. 47, No.1, 2009, p 87-93  (in Vietnamese)

35.Truong Duy Huong, Vu Thi Thu Ha, Determination of Sulfite in Wine Products Using Differential Pulse Voltampe Technique at Carbon Fiber Microelectrode , Journal of Science and technology, T. 47, No. 2, 2009, p .81-85  (in Vietnamese)

36. Walter Bogaert, V.T. Thuy, Rauf Addul Le Quoc Hung and Nguyen Ngoc Phong, Use of  different natural extracts from tropical plants as green inhibitors for metals, The Clean Environment Conference, May. 2009     

37. Pham Hong Phong, Enhancing the degree of phase separation in binary self-assembled monolayers composed of 10-amino-1-undecanethiol and 6-carboxyl-1-mercaptanthiol on Au(111) by using fluoren-9-ylmethyl N-(11-mercaptoundecyl)carbamate, Journal of Advanced Natural Science, 10, 3, 95-100, 2009.

38. Pham Hong Phong, Artificially phase separated ternary self-assembled monolayers composed of 11-aminoundecanethiol, 1-dodecanethiol and 10-carboxy-1-decanethiol on Au(111) prepared by electrochemically selective replacement technique, Journal of Advanced Natural Science, 10, 4, xxxxx   2009.

39.Pham Hong Phong Study of mixing state of alkanethiolate self-assembled monolayer materials composed of two components  by electrochemical method, Journal of Chemistry Vol. 47, No. 5A, 264-267, 2009

40. Nguyen Viet Thinh, Nguyen Thi Phuong Thoa, Le Quoc Hung, Polypyrrole Modified Copper Electrode for Nitrate and Nitrite Reduction in Neutral Solutions, ECS Transactions,. ISBN 978-1-56677-701-8, IF: 2.437, Vol.16, No.27, pp 11-22, 2009

41.Tran Ngoc Huan, Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Moon-Young Yoon, Sung-Hwan Han and Hoeil Chung,  Square wave voltammetric detection of Anthrax utilizing peptide for selective recognition of its protein biomaker, Biosensors and Bioelectronics, Biosensors and Bioelectronics, 25, (2009) 469–474; ISSN 0956-5663

42. Vu Thi Thu Ha, Pham Thu Giang, Le Quoc Hung, Pham Hong Phong, Use of Cyclic Polarisations to Evaluate Corrosion Iinhibitive Properties of Ginger Extract, Journal of Chemistry, Vol. 47, T. 5A, 168-173, 2009

43. Đặng Thị Tố Nữ, Vĩ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Pham Thị Ngọc Mai, Lê Quốc Hùng, Nghiên cứu chế tạo sensor sử dụng vi điện cực vàng xác định oxy hòa tan trong môi trường nước, Tạp chí Hóa học,Vol. 47, T. 5A, 247-252, 2009

44. Trương Thị Thảo, Ngô Tố Uyên, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Khả năng ức chế ăn mòn một số kim loại của dịch chiết cây thuốc lá trồng ở Thái nguyên, Tạp chí Hóa học, Vol. 47, T. 5A, 146-150, 2009

45.Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Đặng Việt Anh Dũng, Vũ Thị Thu Hà, Điều chế và đặc trưng của điện cực Titan xốp, Tạp chí Hóa học,Vol. 47, T. 5A, 237-241, 2009

46. Pham Hong Phong, Le Quoc Hung, Nguyen Hoang Anh, Vu Phuc Hoang, Nguyen Thi Cam Ha,  Vu Thi Thu Ha and Pham Thu Giang,  Formation of electrochemically deposited gold nanocrystals on glassy carbon electrode by use of potentiostat technique, Tạp chí Hóa học, Vol. 47, T. 6B, 56-60, 2009

47.Phan Thị Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Lê Quốc Hùng, Khảo sát ảnh hưởng của độ nhớt đến đặc tính vôn-ampe trên vi điện cực vàng, Tạp chí Hóa học, Vol. 47, T. 6B, 73-78, 2009

48.  Vu Thi Thu Ha, Pham Thu Giang, Pham Hong Phong and Le Quoc Hung, Electrochemical Behaviour of Artemisia as Corrosion Inhibitor of Iron in Aqueous Media, Tạp chí Hóa học, Vol. 47, T. 6B, 67-72, 2009

49. Lê Quốc Hùng, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Xây dựng thiết bị đo điện hóa nhằm sàng lọc chất ức chế chống ăn mòn sắt của một số sản phẩm thiên nhiên Việt nam, Tạp chí Hóa học ,Vol. 47, T. 6B, 61-66, 2009

50.Minh Tho Nguyen; Ngo T Cuong; Truong B Tai, Vu Thi T Ha, Thermochemical  parameters  of  caffeine, theophylline  and  xanthine, The Journal of Chemical Thermodynamics, Elsevier,  ISSN 0021-9614, 42 (2010) 437-440, ISSN 0021-9614

51. Phan Thị Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hà, Ảnh hưởng của cấu trúc hình học đến đặc trưng volt-ampe của các vi điện cực vàng tự chế tạo, Tạp chí Hóa học, Số 48,  Tập 4, p 507-511, 2010

52. Vũ Thị Thu Hà, Xây dựng hệ thiết bị tự động xác định thời gian đáp ứng của một số sensor oxy kiểu Clark, Tạp chí Hóa học, Số 48, Tập 3, trang 371-376, 2010

53. Phạm Thị Hải Yến, Lê Quốc Long, Phạm Khắc Duy, Vũ Thị Thu Hà, Khảo sát tính chất von-ampe của trinitrotoluen trên điện cực glassy carbon và vi điện cực than phục vụ phân tích môi trường, Tạp chí Hóa học, Số 48, Tập 4C, trang 319-323, 2010

54. Vũ Thị Thu Hà, Đặng Thị Tố Nữ,  Chế tạo và nghiên cứu tính chất của sensor oxy sử dụng vi điện cực vàng dạng tổ hợp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 48, Tập 2, Trang 39-46, 2010

55.Vũ Thị Thu Hà, Đặng Thị Tố Nữ,  So sánh tính chất của các sensor oxy kiểu Clark được chế tạo từ các vật liệu điện cực khác nhau, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 48, Tập 1, Trang 113-118, 2010

56. Pham Hong Phong, Nguyen Hoang Anh, Pham Thu Giang, Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Investigation of the corrosion inhibition of Vitenamese Café extract for carbon steel, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 48, Tập 5A, Trang 98-109,  2010

57.Ngo Duc Tung, Vu Ngoc Hung, Le Thi Thu Hang, Vu Thi Thu Ha, Tran Trung, Corrosion Protection of Composite Coating Polypyrrole/MnO2 on Copper, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 48, Tập 5A, Trang 212-221,  2010

58. Trương Thị Thảo, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết chè xanh Thái nguyên trong môi trường HCl 1M, Tạp chí Hóa học, T. 49 (2A), tr 815-820, 2011

59.Trương Thị Thảo, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết lá cây thuốc lá trong môi trường HCl 1 M, Tạp chí Hóa học, T. 49 (4), tr 494-498, 2011

60.  Le Quoc Hung, Vu Thi Thu Ha, Tran Lan Huong, Pham Hong Phong, Vu Ngoc Thuy, Tran Ngoc Huan, On-site automatic continuous determination of heavy metals by stripping voltammetry technique for monitoring the quality of sea water, Vietnam Journal of Chemistry, Vol.49, No. 5 (2011) (623-630), (In English)

61.Lê Thị Vinh Hạnh, Lê Quốc Hùng, Vũ Thị Thu Hà, Tính chất điện hóa của 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) trong môi trường đệm photsphat  trên vi điện cực sợi than tự chế tạo. Tạp chí Phân tích Hóa lý Sinh, Tập 17, Số 3, trang 44 – 49, 2012

62. Tran  Ngoc  Huan, Le Quoc  Hung, Vu Thi  Thu  Ha, Nguyen  Hoang  Anh,  Tran  Van  Khai, Kwang  Bo  Shim,  Hoeil  Chung, Spirally oriented Au microelectrode array sensor for detection of Hg (II), Talanta, 94 (2012) 284-288

63.Phạm Vu Nhat, Ngo Tuan Cuong, Pham Khac Duy, Minh Tho Nguyen, Theoretical study of manganese hydrides and halides, MnX with X = H, F, Cl, Br and n = 1–4, Chemical Physics 400 (2012) 185–197

64. Huỳnh Thị Phép, Vũ Thị Thu Hà, Ứng dụng thiết bị đo tự động  khảo sát ảnh hưởng của nước thải từ thành phố Hồ Chí Minh đến chất lượng nước  sông Cần Giuộc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 49, số 4, tr. 93-101, 2011

65. Trương Thị Thảo, Ngô Thị Hồng Nga, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Kết hợp một số phương pháp nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép Thái nguyên trong môi trường NaCl 3,5% bằng dịch chiết cây trồng ở Thái nguyên, Tạp chí KH và CN, 2012, Chờ in

66.Lê Thị Vinh Hạnh, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Khảo sát ảnh hưởng của môi trường điện ly đến hoạt tính điện hóa của Trinitrotoluen trên vi điện cực sợi cacbon, Tạp chí Hóa học, số 1, T50, 86-89, 2012

67. Lê Thị Vinh Hạnh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Phúc Hoàng, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Khảo sát tính chất điện hóa của 2,4,6-Trinitrotoluen trên vi điện cực sợi than trong chất lỏng ion kỵ nước Tributyl-(2-methoxylethyl) phosphonium bis(pentafluoroethansulfonyl) Amide, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 198-202, 2012

68. Long LE QUOC, Pascal GERBAUX, Anh NGUYEN HOANG, Ha VU THI THU, Using maldi mass spectrometry to determine the structure and composition of different molecules of ruthenium complex-peptides, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 203-210, 2012

69. Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Thị Vinh Hạnh, Vũ Phúc Hoàng, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Ứng dụng hệ đo potentiostat bốn điện cực khảo sát điện trở màng mỏng chất lỏng  ion, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 211-214, 2012

70. Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Đặc tính của điện cực được tạo bởi lớp phủ  các oxit kim loại trên nền Titan, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 198-202, 2012

71.Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Sensor điện hóa sử dụng đơn lớp tự sắp xếp 3-mercaptopropionic acid trên vàng nano để xác định lượng vết đồng, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 215-218, 2012

72.Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng, Mô hình hóa quá trình suy giảm oxy trong môi trường nước do dư lượng thức ăn nuôi cá gây ra, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 223-226, 2012

73.Pham Hong Phong, Nguyen Hoang Anh,  Le Quoc Hung, and Nguyen Thi Cam Ha, Vu Thi Thu Ha, Voltammetric behavior of two stacking layers of copper-bound 3- mercaptopropionic self-assembled monolayers on gold electrode and application in enhancement of detection of Cu(II), Asian Journal of Chemistry, 25,  No.3, 2013, 1456-1460

74.Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Vũ Phúc Hoàng, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Long, Đánh giá tính chất đáp ứng của sensor oxy trong điều kiện chế tạo hàng loạt, Tạp chí Hóa học, số 3, Tập 50, 2012, 374-378

75. Le Quoc Long, Ha Dang Hung, Vu Thi Thu Ha, Pham Thi Hai Yen,Pham Hong Phong, Le Quoc Hung, Hydrogen evolution from water in presence of ionic liquids on different electrode materials, First International Workshop on Nano Materials for Energy Conversion and Fuel Cell, Aug, 21-22, HCM city, Vietnam

76. Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Vũ Phúc Hoàng, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Long và Lê Minh Thành, Ảnh hưởng của cấu hình điện cực đến tính năng của cảm biến oxy tự chế tạo, Tạp chí Hóa học, 2012, Chờ in

77. Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Vũ Phúc Hoàng, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Long và Lê Minh Thành, Bước đầu ứng dụng hệ đo đa kênh trong công nghệ xử lý nước thải và nuôi cá lồng, Tạp chí Hóa học, 2012, Chờ in

c. Sách chuyên khảo đã xuất bản:

Lê Quốc Hùng, Phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước, Nhà in Khoa học Công nghệ, 2006

Lê Trình và Lê Quốc Hùng, Môi trường lưu vực sông Đồng nai - Sài gòn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004
 

d. Bằng phát minh sáng chế

Đã nộp đơn đề nghị Bằng phát minh sáng chế hệ đo oxy hòa tan đa kênh phục vụ quan trắc môi trường và xử lý nước thải.
 

e. Các giải thưởng khoa học

Thiết bị do phòng chế tạo được nhận Cúp vàng tại Hội chợ TECHMART VN Asian + 3 do Bộ KH và CN tổ chức tháng 9/2009
 

f. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

Thiết bị do phòng chế tạo được chuyển giao gần 100 hệ cho các Viện nghiên cứu khoa học, các trung tâm phân tích và Sở Tài nguyên và Môi trường của một số tỉnh trong toàn quốc

Các bài đã đăng