Vietnam English

Thông tin hoạt đông của phòng Polyme thiên nhiên

Tạm phụ trách phòng: TS. Trần Thị Ý Nhi
Điện thoại: 01668721160
Địa chỉ E-Mail:  ynhivh@gmail.comynhivh@ich.vast.vn

 

 

    1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số Điện thoại

Địa chỉ E-mail

1

Đỗ Trường Thiện

PGS.TS.

0986801961

dothien801@gmail.com

2

Phạm Thị Bích Hạnh

Tiến sỹ

01648885784

hanhvhh@yahoo.com

3

Nguyễn Kim Thanh

Kỹ sư

0904163969

kimthanh38@yahoo.com.vn

4

Trần Thị Ý Nhi

Tiến sỹ

01668721160

ynhivh@gmail.com

5

Lại Thị Thúy

Thạc sỹ

0982429797

laithithuy1984@gmail.com

6

Lê Thị Thanh Hà

Thạc sỹ

0986727325

leha_pd@yahoo.com

    2. Lĩnh vực nghiên cứu:

           - Nghiên cứu khoa học cơ bản về hoá học các polyme có nguồn gốc thiên (protein, glucomannan, chitin/chitosan, alginat…): cấu tạo, cấu trúc, các biến đổi hoá học các polyme này bằng các phản ứng: trùng hợp, đồng trùng hợp ghép, oxy hóa,  cacboxyl hóa, cắt mạch…

- Nghiên cứu hoá học và biến đổi hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên có hoạt tính sinh học để ứng dụng trong lĩnh vực y, sinh họcvà nông nghiệp.

- Nghiên cứu vật liệu polyme gồm: polyme phỏng sinh học với cấu trúc sinh học và tính chất “thông minh”.

- Nghiên cứu một số các vật liệu polyme có tính năng đặc biệt như các vật liệu polyme nano sinh học, polyme khúc xạ quang học …

- Nghiên cứu vật liệu compozit và phát triển công nghệ tổ hợp

 
    3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

   b.   Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

   c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

   d.   Bằng phát minh sáng chế:

   e.  Các giải thưởng khoa học: Giải thưởng VIFOTEC 2012

   f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

   4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): Đang đào tạo 01 tiến sỹ

   5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)
   6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất):  
 
                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học 

Các bài đã đăng