Vietnam English

PHÒNG HÓA SINH ỨNG DỤNG

 

Trưởng phòng: GS. TS Nguyễn Văn Tuyến

Phó phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

ĐT: 04 37914586                 DĐ: 0918363123

 

1.     Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ E-mail

1.

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sỹ

thuha.vast@gmail.com

2.

Nguyễn Thanh Trà

Thạc sỹ

thanh_tra_ech@yahoo.com

3.

Bá Thị Châm

Thạc sỹ

chamhoasinh@yahoo.com

4.

Lê Thị Tú Anh

Thạc sỹ

ln.tuanh@gmail.com

 

2.     Lĩnh vực nghiên cứu

- Xây dựng và triển khai các phép thử hoạt tính sinh học trên mô hình invitro như hoạt tính kháng khuẩn, hoạt tính gây độc tế bào ung thư, hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính ức chế enzym glucosidase (bệnh tiểu đường), angiotensin (bệnh huyết áp), acetylcholin (bệnh Alzheimer)…

- Nghiên cứu và khai thác các chất có hoạt tính sinh học, chuyển hóa chúng thành những chất có giá trị kinh tế cao, phục vụ cho công nghiệp dược.

 

3.     Một số kết quả nổi bật

 

a)     Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên

 

b)   Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2010 đến nay

- Tạp chí trong nước

1.     Nguyễn Thị Thu Hà, Bá Thị Châm, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Văn Tuyến và cộng sự (2010) Hoạt tính kháng khuẩn của một số thực vật Việt nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6A(48): 30-36.

2.     Nguyễn Thanh Trà, Bá Thị Châm, Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự (2010) Hoạt tính gây độc tế bào của một số dịch chiết từ một số cây thuộc chi Khúc khắc Similax trên dòng tế bào ung thư vú MCF-7 in vitro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 4A(48): 234-239.

3.     Bá Thị Châm, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự (2010) Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của một số loài thuộc chi Nghể Polygonum họ Polygonaceae. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 4A(48): 240-246.

4.     Nguyễn Thị Thu Hà,  Phạm Thùy Linh, Bá Thị Châm, Nguyễn Thanh Trà, Lê Thị Tú Anh, Đoàn Duy Tiên, Ngô Quốc Anh, Nguyễn Văn Tuyến (2013), A spectrophotometric assay for screening angiotensin I – Converting enzym inhibitor, Tạp chí Hóa học 51: 5-8.

5.      Phạm Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hà, Bá Thị Châm, Nguyễn Thanh Trà, Lê Thị Tú Anh, Đoàn Duy Tiên, Ngô Quốc Anh, Nguyễn Văn Tuyến (2014) Phân lập các hoạt chất từ Rau chua Hibicus sabdariffa có tác dụng ức chế enzym chuyển hóa angiotensin I. Tạp chí Hóa học 3(52).

 

- Tạp chí quốc tế

6.     Tran Minh Hoi, Nguyen Van Tuyen, Le Thi Tu Anh, Bá Thi Cham, Nguyen Thanh Tra, Nguyen Thi Thu Ha et al. (2013) Artocarpus nigrifolius: Cytotoxic and Antibacterial Constituents. J. Korean Soc Appl Biol Chem 56: 667−672.

7.      Tran Minh Hoi, Nguyen Thanh Tra , Ba Thi Cham, Le Thi Tu Anh , Nguyen Van Tuyen, Isiaka Ajani Ogunwande et al., (2013) Antimicrobial, antioxidant activities and cytotoxicity evaluation of Artocarpus nigrifolius C. Y. Wu from Vietnam. African Journal of Microbiology Research.

8.     Tuyet Anh Dang Thi, Ha Thanh Nguyen, Cham Ba Thi, Matthias D’hooghe, Tuyen Nguyen Van et al., (2015) Synthesis and cytotoxic evaluation of novel ester- ester-triazole- linked triterpenoid – AZT conjugates. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 24, 5190-5194.

9.     Chinh Pham The, Tuyet Anh Dang Thi, Thi Phuong Hoang, Ngo Quoc Anh, Tien Doan Duy, Thu Ha Nguyen Thi, M.Jean, P.van de Weghe, Tuyen Nguyen Van et al.,(2014) Synthesis of new simplified hemiasterlin derivatives with α,β – unsaturated carbonyl moiety. Bioorganic & Medicinal chemistry letters 24(10): 2244-2246.

10. Tuyet Anh Dang Thi, Tuyen Nguyen Van, Thu Ha Nguyen Thi et al., (2015). Expedient stereoselective synthesis of new dihydropyrano-and dihydrofuranonaphtho quinones. Tetrahedron Letters (in process).

11. Tuyet Anh Dang Thi, Tien Doan Duy, Cham Ba Thi, M.Jean, P.van de Weghe, Tuyen Nguyen Van et al.,(2014) Synthesis of new bioisosteric hemiasterlin analogues with extremely high cytotoxicity. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 24, 5216-5218.

12. Do Thi Thu Huong, Tran Thi Thu Thuy, Tran Thi Hien, Nguyen Thanh Tra, Nguyen Quyet Tien, I. E. Smirnova, O. B. Kazakova, E. M. Minnibaeva, and G. A. Tolstikov (2013) Synthesis and cytotoxicity of derivatives of dipterocarpol, a metabolite of  Dipterocarpus alatus. Chemistry of Natural Compounds 49(1) 58-65.

13. O.B. Kazakova, I.E. Smirnova, E.F. Khusnutdinova, O.S. Zhukova, L.V. Fetisova, G.N. Apryshko, N.I. Medvedeva, E.Yu. Yamansarov, I.P. Baikova, Thanh Tra Nguyen, H. Do Thi Thu (2014) Synthesis and Cytotoxicity of Allobetulin Derivatives. Russian Journal of Bioorganic Chemistry 40(5) 608-617.

14.  O. B. Kazakova, , I. E. Smirnova, H. Do Thi Thu, Thanh Tra Nguyen, G. N. Apryshko, O. S. Zhukova, N. I. Medvedeva, T. I. Nazyrov, E. V. Tret’yakova, I. V. Chudov,A. F. Ismagilova, K. Yu. Suponitsky, D. V. Kazakov, F. E. Safarov, and G. A. Tolstikov (2013) Synthesis, Structure, and Pharmacological Activity of (7R,8S)_Epoxy_(13R,17R) -_trioxolane  Abietic Acid. Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 39(2) 230–239.

15. A. Pejovic, Ba Thi Cham, Nguyen Văn Tuyen et al. (2015) Synthesis and Antimicrobial/ Cytotoxic Asessment of Ferrocenyl Oxazinanes, Oxazinin-2-ones, and Tetrahydropymidin-2-ones. New York- Synlett  26:1195-1200.

 

c)    Sách chuyên khảo đã xuất bản

 

d)   Bằng phát minh sáng chế

   Vũ Đình Hoàng, Bá Thị Châm, Trần Đại Lâm, Trần Việt Hùng, Bá Thị Dương, Quy trình chiết xuất resveratrol từ rễ cây Cốt khí Polygonum cuspidatum. Ngày nộp đơn: 03/06/2013. Ngày công bố đơn: 25/ 12/2014

-   Phạm Văn Cường, Châu Văn Minh, Đoàn Thị Mai Hương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà,  Hợp chất Caseagrewfolia A và phương pháp phân lập hợp chất này từ lá cây Nuốt lá cò ke Casearia grewiifolia. Ngày nộp đơn: 09/01/2014. Ngày công bố đơn: 11/ 03/2014

 
4.     Kết quả đào tạo sau đại học
 

5.     Hợp tác quốc tế

- Công ty Dược phẩm Tibotec, Vương quốc Bỉ

- Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

Các bài đã đăng