Vietnam English

Thông tin về phòng công nghệ các chất có HT sinh học

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌCTrưởng phòng: TS. Đoàn Duy Tiên

Phó phòng:  TS. Bùi Kim Anh

1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đoàn Duy Tiên

Trưởng phòng

 2

Bùi Kim Anh

Phó Trưởng phòng

 3

Phạm Gia Điền

Nghiên cứu viên chính 

 4

Hồ Đắc Hùng

Nghiên cứu viên

 5

Nguyễn Đình Trường

Nghiên cứu viên

 6

Phan Thị Quốc Hoa

Nghiên cứu viên

7

Nguyễn Thị Ngoan

Nghiên cứu viên

8

Nguyễn Lệ Chi

Nghiên cứu viên

9

Bá Thị Dương

Nghiên cứu viên

10

Đặng Khôi Nguyên

Nghiên cứu viên

 

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết các chất có hoạt chất sinh học từ nguồn động thực vật Việt Nam

Nghiên cứu phát triển công nghệ nano ứng dụng trong y sinh học
 

3. Kết quả đào tạo sau đại học

   -  2 tiến sĩ

   - 6  Thạc sĩ
 

4. Hợp tác quốc tế:

   - Hợp tác với trung tâm nghiên cứu CNRS của Pháp

   - Hợp tác trường đại học quốc gia Pusan - Hàn Quốc


5. Một số kết quả nổi bật

a.  Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên:
 

 

Tên đề tài, Dự án

Chương trình

Cấp

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Thời gian

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế tạo hạt nhựa tái sinh LLDPE từ chai truyền đã qua sử dụng

Dự án sản xuất thử nghiệm

Nhà nước

PGS.TS. Phạm Gia Điền

3.000.000.000vnđ

2010 - 2012

Nghiên cứu chế tạo hệ mang thuốc thông minh có kích thước nano chứa nano bạc, nano sắt từ và curcumin (Ag - Fe3O4 – Cur) nhằm tăng cường khả năng điều trị ung thư

Đề tài

Quỹ NCCB

PGS.TS. Phạm Gia Điền

475.000.000vnđ

2011 - 2013

 b.Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2002 đến nay (kèm theo bản pdf nếu có)

1. Lê Ngọc Liên, Phạm Gia Điền, M. Pais. Các ancaloit từ vỏ cây Melodinus oblongus (Apocynaceae)    Tạp chí Hóa học, 40 (I), 79-85 (Việt Nam)       2002

4. Lê Ngọc Liên, Phạm Gia Điền, M. Pais. Các ancaloit từ lá  cây Melo       oblongus (Apocynaceae.). Tạp chí Hóa học, 40 (III), 49-51 (Việt Nam) 2002

3. Vũ Đình Hoàng, Phạm Gia Điền, Nguyễn Văn Hùng . Tổng hợp và hoạt tính chống sôt rét của một dẫn xuất flo mới của artemisinin. Tạp chí Hóa học, Tập 4, số ĐB, 25-28 (Việt Nam).2003

4. Đỗ Quốc Việt, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền. Một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học cây Bầu đất (Gynura sarmentosa DC.) Tạp chí Hóa học, 43 (V), 577- 580 (Việt Nam). 2005

5. Đỗ Quốc Việt, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền .Tocotrienol from Gynura sarmentosa DC. Tạp chí Dược liệu, 10  (V), 140- 142 (Việt Nam) 2005

6. Đỗ Quốc Việt, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền, Nguyễn Thị Hoàng AnhGóp phần nghiên cứu thành phần hóa học cây Cải đồng (Grangea maderaspatana L. Poir) .Tạp chí Hóa học, 44 (II), 204- 207  (Việt Nam).2006

7. Đỗ Quốc Việt, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền. Tổng hợp một số dẫn xuất của cyclomussalenon tách từ quả Chuối hột (Musa balbisiana Colla.)    Tạp chí Hóa học, (VI), 749-752 (Việt Nam) 2006

8. Đỗ Quốc Việt, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền .Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học cây Bầu đất (Gynura sarmentosa DC.). Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học- Viện Hóa học năm 2005, 96-112 (Việt Nam). 2006

9. Trần Đại Lâm, Vũ Đình Hoàng, Phạm Gia Điền. Synthesis and characterization of chitosan nano-particles used as drug carriers. Tạp chí Hóa học, 44 (I), 105-109 (Việt Nam)2006

10. Vũ Đình Hoàng, Trần Đại Lâm, Phạm Gia Điền. Study of biodegradation and in vitro controlled release of artesunate. Tạp chí Phân tích lý hóa sinh, 11 (I), 73-80.(Việt Nam). 2006

11. Nguyen Ngoc Thịnh Le Dieu Thu, Tran Dai Lam and Pham Gia Dien. Spherical nanohydroxyapatite synthesized by citric acid sol-sel combustion method .International Scientific Conference on Chemistry for Development and Integration, VAST Proceedings 994-999 (Việt Nam). 2008

12. Đo Quoc Viet, Tran Van Sung, Phạm Gia Đien, Nguyen Thi Hoang Anh Chemical constituents of Grangea maderaspatana L. Poir collected in Quang Nam province. International Scientìfic Conference on Chemistry for Development and Integration, VAST Proceedings 273-279 (Việt Nam).2008

13. Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Lâm, Phạm Gia Điền, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Qùi, Nguyễn Thị Ngoan… Study of functionalization of theupatic nanoparticle into tumor. The first VAST – DGIST workshop on scientific cooperation (Hà Nội, 12/2009)

14. Lam Dai Tran, Nhung My T. Hoang, Trang Thu Mai, Hoang Vinh Tran, Ngoan Thi Nguyen, Thanh Dang Tran, Manh Hung Do, Qui Thi Nguyen, Dien Gia Pham, Thu Phuong Ha, Hong Van Le, Phuc Xuan Nguyen. Nanosized magnetofluorescent Fe3O4–curcumin conjugate for multimodal monitoring and drug targeting. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 371.2010

c.      Sách chuyên khảo đã xuất bản:

d.      Bằng phát minh sáng chế:

e.      Các giải thưởng khoa học:

f.        Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng


   - Công nghệ tách rutin từ nụ hòe

   - Công nghệ chiết xuất dầu gấc

   - Công nghệ chiết tách artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng

 

Các bài đã đăng