Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Danh mục các đề tài sau tiến sĩ và cá nhân chủ nhiệm đợt 2 năm 2020

Ngày 15/9/2020, Học viện Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1189/QĐ-HVKHCN phê duyệt danh mục các đề tài sau tiến sĩ và cá nhân chủ nhiệm đợt 2 năm 2020. Viện Hóa học là Đơn vị phối hợp của 3 đề tài sau:
 
1. Nghiên cứu, tổng hợp phức chất của một số kim loại chuyển tiếp làm xúc tác cho phản ứng khử proton tạo Hydro. Chủ nhiệm: Tô Hải Tùng; Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà.
 
2. Nghiên cứu chế tạo điện cực âm cấu trúc 3D phân lớp dị thể WO3/ZnO/CdS ứng dụng cho tách nước quang điện hóa. Chủ nhiệm: Trương Thị Hiên; Người hướng dẫn: TS. Mai Thị Thanh Thùy.
 
3. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất benzamide. Chủ nhiệm: Đinh Thị Cúc; Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Trường Giang.
 
Thông tin chi tiết xem tại Quyết định.
 
Xử lý tin: Viện Hóa học