Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai nhiệm vụ Chủ tịch giao của PGS.TS. Vũ Đức Lợi

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp khắc phục sau vụ cháy của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Mã số: CT0000.04/19-20.

              Tên hợp phần 1: Nghiên cứu đánh giá lượng Hg phát thải ra môi trường sau vụ cháy và đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm gây ra bởi vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Vũ Đức Lợi

3. Các thành viên thực hiện chính

 

TT

Họ và tên

Trách nhiệm trong nhiệm vụ

Đơn vị

1

PGS.TS. Vũ Đức Lợi

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Viện Hoá học

2

TS. Dương Tuấn Hưng

Thành viên chính, Thư ký KH

Viện Hoá học

3

TS. Lưu Thị Nguyệt Minh

Thành viên chính

Viện Hoá học

4

TS. Hoàng Thị Hương Thảo

Thành viên chính

Viện Hoá học

5

Ths. Mai Thị Phương Thảo

Thành viên chính

Viện Hoá học

6

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thành viên chính

Viện Hoá học

7

Ths. Trịnh Hồng Quân

Thành viên chính

Viện Hoá học

8

Ths. Nguyễn Thị Hương Giang

Thành viên chính

Viện Hoá học

9

CN. Nguyễn Hữu Long

Thành viên chính

Viện Hoá học

10

PGS.TS. Phạm Duệ

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

11

ThS. BS. Nguyễn Trung Nguyên

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

12

TS. Đặng Văn Đoàn

Thành viên chính

Viện KH hình sự

13

ThS. Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên chính

Viện KH hình sự

14

TS. Lê Phong

Thành viên chính

Viện KH hình sự

15

TS. Chu Đình Bính

Thành viên chính

Đại học Bách Khoa Hà Nội

4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Dương Tuấn Hưng

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khoẻ của nhân dân xung quanh khu vực cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

- Đề xuất được phương án xử lý khu vực bị ô nhiễm gây ra bởi vụ cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

6. Thời gian thực hiện: từ 09/2019 đến 06/2020

7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

 

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Chỉ tiêu khoa học, chỉ tiêu kỹ thuật

1.1

Báo cáo kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm về môi trường (đất, nước, không khí)

01

Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm về môi trường (đất, nước, không khí)

1.2

Báo cáo kết quả đánh giá mức độ Hg phát thải ra môi trường

01

Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá mức độ Hg phát thải ra môi trường

1.3

Báo cáo kết quả đánh giá hàm lượng Hg trong các loại bóng đèn

01

Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá hàm lượng Hg trong các loại bóng đèn

1.4

Báo cáo kết quả đánh giá mức độ phơi nhiễm Hg đối với cư dân sinh sống xung quanh khu vực cháy nhà kho

01

Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá mức độ phơi nhiễm Hg đối với cư dân sinh sống xung quanh khu vực cháy nhà kho

1.5

Báo cáo đề xuất các giải pháp xử lý các chất ô nhiễm sau vụ cháy

01

Báo cáo đề xuất các giải pháp xử lý các chất ô nhiễm sau vụ cháy

1.6

Báo cáo cơ sở dữ liệu nền về metyl thủy ngân (Me-Hg) trong trầm tích sông Tô lịch và Hồ Hạ Đình

01

Báo cáo chi tiết kết quả cơ sở dữ liệu nền về metyl thủy ngân (Me-Hg) trong trầm tích sông Tô lịch và Hồ Hạ Đình

1.7

Báo cáo tổng hợp của nhiệm vụ

01

Báo cáo tổng hợp 3 hợp phần của nhiệm vụ

 
 
                                                                                                                                             Xử lý tin: Viện Hóa học