Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài mã số CNHD.ĐT.076/17-19 của TS. Trần Thị Ý Nhi

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu quy trình tổng hợp bortezomib (Velcade) làm thuốc điều trị bệnh đa u tuỷ xương
Mã số đề tài: CNHD.ĐT.076/17-19
Thuộc: Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến 2020.
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Thị Ý Nhi
3. Các thành viên thực hiện chính
TS. Trần Thị Ý Nhi
GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến
TS. Đặng Thị Tuyết Anh
TS. Lê Nhật Thùy Giang
ThS. Hoàng Thị Phương
TS. Vũ Ngọc Doãn
ThS. Đặng Thị Mai
TS. Nguyễn Tiến Dũng
4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Đặng Thị Tuyết Anh
5. Mục tiêu nhiệm vụ:
- Xây dựng được quy trình tổng hợp và tinh chế  bortezomib quy mô 10g/mẻ đạt tiêu chuẩn cơ sở với mức chất lượng tương đương sản phẩm nước ngoài.
- 50g sản phẩm bortezomib đạt tiêu chuẩn cơ sở
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Nghiên cứu quy trình tổng hợp L-phenylalanine-L-leucine boronate hydroclorua 17
Nội dung 2: Tinh chế muối hydroclorua 17
Nội dung 3: Tổng hợp và tinh chế muối hydroclorua 17 quy mô 10 g/mẻ
Nội dung 4: Tổng hợp N-(2-pyrazinecarbonyl)-L-phenylalanine-L-leucine borate 18
Nội dung 5: Nghiên cứu quy trình tổng hợp bortezomib 1
Nội dung 6: Tổng hợp bortezomib 1 quy mô 10 g/mẻ
Nội dung 7: Tinh chế bortezomib 1
Nội dung 8. Kiểm tra cấu trúc và hàm lượng sản phẩm bortezomib
Nội dung 9: Tổng hợp 50 g bortezomib 1
Nội dung 10: Nghiên cứu thử độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của bortezomib
Nội dung 11: Nghiên cứu độ ổn định của bortezomib theo phương pháp lão hóa cấp tốc và thẩm định tiêu chuẩn cơ sở
7.      Thời gian thực hiện: 03/2017 đến tháng 09/2019.
8.      Tổng kinh phí: 1906 triệu đồng
9.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
Ø Sản phẩm KH&CN dạng I kết quả II
50 g Bortezomib đạt tiêu chuẩn cơ sở
Quy trình ổn định tổng hợp bortezomib ở quy mô 10 g/mẻ
Quy trình ổn định tinh chế  bortezomib ở quy mô 10 g/mẻ
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của bortezomib
Bộ hồ sơ chứng minh cấu trúc của các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.
Bộ hồ sơ thử độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của sản phẩm bortezomib.
Bộ hồ sơ thử độ ổn định của sản phẩm bortezomib.
Ø Đã đào tạo: 01 Thạc sỹ:
Nguyễn Tuấn Anh. Tên luận văn: “Phân tích hàm lượng và cấu trúc của hoạt chất bortezomib tổng hợp được làm nguyên liệu thuốc điều trị bệnh đa u tủy xương”. Năm bảo vệ: 2019
Ø Đã đăng 01 bài báo trên tạp chí hóa học và 01 bài trên tạp chí Dược học
- Vũ Ngọc Doãn, Trần Thị Ý Nhi, Lê Nhật Thùy Giang, Đặng Thị Tuyết Anh, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Thị Hiển, Đinh Thị Cúc, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Tuyến, “Phương pháp cải tiến tổng hợp Bortezomib”, tạp chí Dược học, 2018, số 510, trang 68-71.
- Đặng Thị Tuyết Anh, Lê Nhật Thùy Giang, Trần Thị Ý Nhi, Hoàng Thị Phương, Đinh Thị Cúc, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Bích Vân, Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tuyến,Tổng hợp, phân tích định lượng và nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của hợp chất bortezomib”, Tạp chí Hóa học, 2019, số 57(4e3,4), trang 1-5.
 
                                                                                                                               Xử lý tin: Viện Hóa học