Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài mã số KC.02.DA.03/16-20 của TS. Nguyễn Quang Huy

THÔNG TIN CÔNG KHAI TẠI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
         - Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia Hoàn thiện công nghệ chế tạo màng phủ bền thời tiết và xây dựng mô hình nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, mã số KC.02.DA.03/16-20.
         - Tổng kinh phí thực hiện: 17.850 triệu đồng, trong đó:
            + Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.350 triệu đồng.
            + Kinh phí từ nguồn khác: 12.500 triệu đồng.
      - Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019;
      - Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
      - Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quang Huy
      - Thư ký đề tài: Hoàng Thị Phương
      - Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
            TS. Nguyễn Quang Huy
            TS. Hoàng Thị Phương
            TS. Trịnh Đức Công
            TS. Trần Vũ Thắng
            TS. Nguyễn Thanh Tùng
            TS. Nguyễn Thị Thức
            ThS. Phạm Thị Thu Trang
            KTV. Đỗ Công Hoan
            CN. Nguyễn Thị Minh Phương
            CN. Lê Thị Băng
 
      1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 2/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
       2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
         2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
               - Dây chuyền công nghệ chế tạo màng phủ nhà lưới bền thời tiết quy mô 250 tấn/năm
               - Sản phẩm sản xuất thử nghiệm: 25 tấn sản phẩm màng phủ nhà lưới bền thời tiết đạt tiêu chuẩn tương đương sản phẩm nhập khẩu cùng loại của Thái Lan, Hàn Quốc
               - Bộ tài liệu thiết kê, chế tạo, lắp đặt, vận hành dây chuyền công nghệ sản xuất màng phủ nhà lưới quy công suất tối thiểu 250 tấn/năm
               - Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế tạo màng phủ nhà lưới bền thời tiết
               - Bộ tài liệu thiết kế một số mô hình nhà lưới với điều kiện vi khí hậu phù hợp cho quá tình sinh trưởng và phát triển của một số nhóm cây trồng (cây thân thấp, cây thân leo, cây hoa)
               - 06 Mô hình ứng dụng các thiết kế và màng phủ nhà lưới bền thời tiết cho một số nhóm cây trồng: Cây thân thấp (súp lơ, su hào), cây thân leo (đậu cô ve, đậu Hà Lan), cây hoa (hoa hồng, hoa ly).
               - 01 Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho màng phủ nhà lưới bền thời tiết
      2.2.Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): Không
      2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
      Đã nghiên cứu hoàn thiện một cách có hệ thống và chi tiết các điều kiện chế tạo vật liệu màng phủ nhà lưới bền thời tiết ứng dụng trong canh tác nông nghiệp trên cơ sở nhự PE tái sinh, PE nguyên sinh, EVA và các phụ gia chức năng. Các chỉ tiêu kỹ thuật của màng phủ nhà lưới do dự án chế tạo có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại của Thái Lan.
        Đã sử dụng màng phủ nhà lưới do dự án chế tạo để làm vật liệu phủ nhà lưới trồng một số nhóm đối tượng cây trồng chủ đạo như cây thân thấp (súp lơ, su hào), cây theo leo (đậu cô ve, đậu Hà Lan) và cây hoa (hoa ly, hoa hồng). Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất cây trồng trong nhà lưới phủ màng do dự án chế tạo cao hơn 25-30% so với đối chứng.
      2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:
         2.4.1. Hiệu quả kinh tế
      Dự án đã chế tạo thành công màng phủ nhà lưới bền thời tiết. Giá thành hạch toán trong quá trình nghiên cứu là 50.449 đ/kg và giá bán dự kiến là 70.000đ/kg trong khi đó giá bán của màng phủ nhà lưới nhập ngoại hiện này là 80.000-100.000 đ/kg. Sau khi ổn định công nghệ, giá bán dự kiến sẽ thấp hơn so với giá tính toán trong quá trình nghiên cứu. Việc làm chủ được công nghệ chế tạo màng phủ nhà lưới sẽ giúp chủ động được nguồn cung trong nước đồng thời giảm được thuế nhập khẩu.
      Việc ứng dụng màng phủ nhà lưới trong canh tác nông nghiệp giúp hạn chế tác động xấu của thời tiết đến cây trồng, kéo dài mùa vụ thu hoạch, nâng cao chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế. Chất lượng nông sản cao hơn, ổn định hơn do đó nông sản phù hợp hơn với nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
      2.4.2. Hiệu quả xã hội
      - Việc tạo ra một ngành nghề sản xuất mới sẽ tạo công ăn việc làm cho người lao động.
      - Giúp người nông dân có cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, công nghệ canh tác cây trồng trong nhà lưới. Giúp người nông dân có cơ hội tiếp cận với mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giúp người nông dân có thể sản xuất được những nông sản trái vụ từ đó hạn chế những sản phẩm kém chất lượng thẩm lậu vào thị trường Việt Nam.
      2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
        - Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu Ö vào ô tương ứng):
        - Kế quả: Đạt
 
                                                                                                                                    Xử lý tin: Viện Hóa học