Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài mã số VAST.03/17-18 của TS. Nguyễn Trung Đức

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa phế thải
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trung Đức
3. Các thành viên thực hiện chính
      TS.  Nguyễn Trung Đức
      TS. Nguyễn Thanh Tùng
      KS. Nguyễn Thị Liên Phương
      TS. Nguyễn Kim Thoa
      GS.TS. Nguyễn Văn Khôi
      ThS. Nguyễn Thị Miền
      TS. Phạm Thu Trang
      TS. Hoàng Tuấn Hưng
      TS. Nguyễn Quang Huy
      TS. Phạm Thị Thu Hà
4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Tùng
5. Mục tiêu nhiệm vụ:
- Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng phân hủy giảm cấp và phân hủy sinh học của màng PE có phụ gia xúc tiến oxy hóa.
- Xây dựng được dây chuyền công nghệ đồng bộ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa phế thải có thời gian tự hủy từ 12-36 tháng.
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
-  Nghiên cứu xây dựng công thức và chế tạo màng PE phế thải chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa.
- Nghiên cứu quá trình phân hủy giảm cấp của màng PE phế thải chứa phụ gia xúc tiến oxi hóa.
- Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học của màng PE phế thải chứa phụ gia xúc tiến oxi hóa sau phân hủy giảm cấp.
- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa PE phế thải quy mô 30kg/giờ.
Thời gian thực hiện: 2017-2018
7.      Tổng kinh phí: 600 triệu đồng
8.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
- Đã nghiên cứu chế tạo được màng HDPE phế thải có độ dày khác nhau 18, 30 và 40 µm chứa phụ gia chống oxy hóa 0,5%, phụ gia trợ gia công 0,5%, masterbatch phụ gia xúc tiến oxy hóa 0,5 – 2,0% và nhựa HDPE phế thải 97 – 98%.
- Đã nghiên cứu quá trình phân hủy giảm cấp của màng PE phế thải chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa ở các độ dày khác nhau bằng phương pháp oxy hóa nhiệt theo tiêu chuẩn ASTM D5510, phương pháp oxy hóa quang, nhiệt, ẩm theo tiêu chuẩn ASTM G154 và phương pháp già hóa tự nhiên.
 - Đã đánh giá quá trình phân hủy sinh học của màng HDPE phế thải chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa sau phân hủy giảm cấp trong các môi trường: đất, bùn hoạt tính và compost.
- Đã xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất các loại túi đựng rác tự hủy từ nhựa HDPE phế thải quy mô 30 kg/giờ và đánh giá khả năng phân hủy sinh học của chúng theo tiêu chuẩn TCVN 9493.
 
                                                                                                                           Xử lý tin: Viện Hóa học