Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị phân tích vết Thủy ngân (Hg) phục vụ quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm

 
THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 

   1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị phân tích vết Thủy ngân (Hg) phục vụ quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm

   2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Dương Tuấn Hưng

   3. Các thành viên thực hiện chính

TS. Dương Tuấn Hưng
            ThS. Nguyễn Thị Vân
            PGS. TS. Vũ Đức Lợi
            KS. Trần Minh Văn
            ThS. Nguyễn Văn Hiệu
            TS. Lưu Thị Nguyệt Minh
            ThS. Đào Duy Khánh
            ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Trịnh Hồng Quân
            TS. Trịnh Anh Đức

   4. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Vân

   5. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị phân tích vết thủy ngân trong các mẫu môi trường và thực phẩm được điều khiển tự động và kết nối với bộ phận xử lý tín hiệu, dữ liệu trên máy tính.

- Xây dựng được quy trình phân tích vết thủy ngân trong các mẫu môi trường và thực phẩm với hệ thiết bị tự chế tạo.

   6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

      Nội dung 1: Điều tra, thu thập thông tin, số liệu tổng quan về thuỷ ngân, các phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và phân tích vết thuỷ ngân trong môi trường và thực phẩm theo kỹ thuật hoá hơi lạnh.

      Nội dung 2: Nghiên cứu sử dụng và tối ưu hoá nguồn sáng đèn thuỷ ngân trong hệ thiết bị phân tích vết thuỷ ngân.

      Nội dung 3: Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị phản ứng và nguyên tử hoá thuỷ ngân.

      Nội dung 4: Nghiên cứu thiết bị điều khiển hệ phản ứng, hệ thống thu và ghi đo tín hiệu phổ AAS của thuỷ ngân.

      Nội dung 5: Nghiên cứu chế tạo và tối ưu hoá modul chuyển hoá tín hiệu quang thành tín hiệu điện trong hệ thiết bị phân tích vết thuỷ ngân.

      Nội dung 6: Nghiên cứu chế tạo khối điều khiển xử lý và phần mềm xử lý, hiển thị số liệu trên máy tính.

      Nội dung 7: Hoàn thiện hệ thống và lắp ráp thiết bị phân tích vết thuỷ ngân trong các mẫu môi trường và thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về độ nhạy, độ chính xác.

      Nội dung 8: Nghiên cứu đánh giá quy trình phân tích vết thuỷ ngân trong các mẫu môi trường và thực phẩm trên hệ thiết bị phân tích vết thuỷ ngân tự động vừa chế tạo.

      Nội dung 9: Nghiên cứu ứng dụng quy trình phân tích vết thuỷ ngân trong quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm với hệ thiết bị phân tích vết thuỷ ngân tự động đối với các mẫu môi trường và thực phẩm thực nhằm đánh giá tình trạng ô nhiễm và tích luỹ thuỷ ngân.

      Nội dung 10: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thiết bị phân tích vết thuỷ ngân tự động vừa chế tạo.

      Nội dung 11: Báo cáo tổng hợp, công bố bài báo khoa học trong nước và quốc tế.

   7. Thời gian thực hiện: Từ 06/2015 đến 12/2017

   8. Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

   9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

- Hệ thiết bị phân tích vết Thuỷ ngân trong mẫu môi trường và thực phẩm
       - Quy trình phân tích thuỷ ngân trong mẫu môi trường và thực phẩm sử dụng hệ thiết bị phân tích vết Thủy ngân vừa chế tạo
        - 01 bài báo trong nước
        - 01 giải pháp hữu ích
        - Đào tạo 01 thạc sĩ
                                                                                                                                                 Xử lý tin: Viện Hóa học