Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu qui trình tổng hợp bicalutamid làm thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt .

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu qui trình tổng hợp bicalutamid làm thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt .

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Văn Lộc

3. Các thành viên thực hiện chính:

1.      TS. Trần Văn Lộc

2.      CN. Phạm Thị Ninh

3.      PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

4.      CN. Đào Đức Thiện

5.      ThS. Nguyến Thế Anh

4. Thư ký nhiệm vụ: CN. Phạm Thị Ninh

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20 g/mẻ đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 31 làm thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

6.   Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

-         Xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô phòng thí nghiệm qua 4 bước, đạt hiệu suất 52% tình từ nguyên liệu đầu;

-         Xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20g/mẻ đạt hiệu suất 52% qua 4 bước phản ứng;

-         Xây dựng được quy trình tinh chế bicalutamid quy mô 20g/mẻ với hiệu suất tinh chế 93% đạt theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP37;

-         Tổng hợp được 100 gam bicalutamid. Sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn dược diển Mỹ USP37

-         Sản phảm bicaluta mid được chứng minh bằng các phương pháp phổ: IP, MS, NMR…

7.   Thời gian thực hiện: 2014-2015 ( Gia hạn đến 6/2016)

8.   Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

9.    Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

-          Đã xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô phòng thí nghiệm qua 4 bước, đạt hiệu suất 52% tình từ nguyên liệu đầu.

-          Đã xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20g/mẻ đạt hiệu suất 52% qua 4 bước phản ứng.

-          Đã xây dựng được quy trình tinh chế bicalutamid quy mô 20g/mẻ với hiệu suất tinh chế 93% đạt theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP37

-          Tổng hợp được 100 gam bicalutamid. Sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn dược diển Mỹ USP37.

-          Sản phảm bicaluta mid được chứng minh bằng các phương pháp phổ: IP, MS, NMR…

 
                                                                                                                             Xử lý tin: Viện Hóa học