Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) nhằm định hướng khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên thực vật này

1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) nhằm định hướng khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên thực vật này

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Văn Lộc

3. Các thành viên thực hiện chính:

1.      TS. Trần Văn Lộc

2.      CN. Phạm Thị Ninh

3.      PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

4.      CN. Đào Đức Thiện

5.      ThS. Nguyến Thế Anh

4. Thư ký nhiệm vụ: CN. Phạm Thị Ninh

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20 g/mẻ đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 31 làm thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

6.   Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

-         Xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô phòng thí nghiệm qua 4 bước, đạt hiệu suất 52% tình từ nguyên liệu đầu;

-         Xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20g/mẻ đạt hiệu suất 52% qua 4 bước phản ứng;

-         Xây dựng được quy trình tinh chế bicalutamid quy mô 20g/mẻ với hiệu suất tinh chế 93% đạt theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP37;

-         Tổng hợp được 100 gam bicalutamid. Sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn dược diển Mỹ USP37

-         Sản phảm bicaluta mid được chứng minh bằng các phương pháp phổ: IP, MS, NMR…

7.   Thời gian thực hiện: 2014-2015 ( Gia hạn đến 6/2016)

8.   Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

9.    Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

-          Đã xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô phòng thí nghiệm qua 4 bước, đạt hiệu suất 52% tình từ nguyên liệu đầu.

-          Đã xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20g/mẻ đạt hiệu suất 52% qua 4 bước phản ứng.

-          Đã xây dựng được quy trình tinh chế bicalutamid quy mô 20g/mẻ với hiệu suất tinh chế 93% đạt theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP37

-          Tổng hợp được 100 gam bicalutamid. Sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn dược diển Mỹ USP37.

-          Sản phảm bicaluta mid được chứng minh bằng các phương pháp phổ: IP, MS, NMR…

 
                                                                                                                             Xử lý tin: Viện Hóa học 
 

Các bài đã đăng