Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu cao su nanocompozit trong sản xuất gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện

1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu cao su nanocompozit trong sản xuất gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện"

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Đỗ Quang Kháng

3. Các thành viên thực hiện chính:

ThS. Lưu Đức Hùng

CN. Hồ Thị Oanh

ThS. Vương Quốc Tuấn

ThS. Đỗ Trung Sỹ

KS. Nguyễn Mạnh Cường

Ts. Ngô Quang Hiệp

KS. Lương Bá Huy

ThS. Hoàng Thị Hòa

4. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Lương Như Hải

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Chế tạo ra được vật liệu cao su nannocompozit có tính năng cơ lý, kỹ thuật phù hợp, bền thời tiết đáp ứng yêu cầu sản xuất các loại gioăng đệm cho công trình thủy lợi, thủy điện

6.   Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Tổng quan chung về cao su nanocompozit

Nghiên cứu chế tạovà tính chất cao su/clay nanocompozit

Nghiên cứu chế tạo và tính chất cao su/silica nanocompozit

Nghiên cứu phối hợp các chất độn nano với than đen trong vật liệu cao su

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu cao su nanocompozit và sản phẩm gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện

Nghiên cứu chế thử sản phẩm

7.      Thời gian thực hiện: 2014-2015 ( Gia hạn đến 6/2016)

8.      Tổng kinh phí: 700 triệu đồng

9.      Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Đã nghiên cứu chế tạo 7 loại vật liệu cao su nanocompozit và xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo gioăng đêm cho các công trình thủy lợi, thủy điện từ vật liệu cao su nanocompozit

Đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện từ vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/NBR gia cường phối hợp nanosilica với than đen.

Đã chế tạo 65 m gioăng  đệm ứng dụng thử tại công trình thủy điện Thác Xăng (Lạng Sơn) (Theo Hợp đồng số 11/HĐKT – 2016 ngày 22/3/2016 giữa Giám đốc công ty cổ phần Cao su Hải Phòng và giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Long Dương).

                                                                                                                                     Xử lý tin: Viện Hóa học