Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Danh mục các đề tài thuộc quỹ phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED từ năm 2009 đến năm 2013)

DANH MỤC
ĐỀ TÀI NCCB THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN QUỐC GIA
(NAFOSTED từ năm 2009  đến năm 2013)

                                                                                                                                  Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Kinh phí

Bắt đầu

Kết thúc

1

104.01.50.09. Nghiên cứu và hoàn thiện một số phương pháp mới tổng hợp betamethason và beclomethason từ 9α-hydroxy androstenedione.

PGS.TS. Lưu Đức Huy

12/2009

12/2011

472,0

2

104.03.125.09. Nghiên cứu chế tạo và các đặc tính của vật liệu đơn lớp tự sắp xếp có cấu trúc nano sử dụng làm sensor điện hóa.

TS. Phạm Hồng Phong

2009

2011

360

3

104.04.27.09. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit có khả năng dẫn điện từ vật liệu graphit.

TS. Ngô Trịnh Tùng

11/2009

 

10/2011

250

 

4

Tổng hợp cao su thiên nhiên lỏng bằng phản ứng Fenton quang hoá và ứng dụng biến tính nhựa epoxy (Thuộc hướng: Hóa học-Polyme.

PGS.TS. Phạm Hữu Lý

12/2009

12/2011

420

5

104.03.45.09. Xây dựng mô  hình sinh-địa-hóa mô tả quá trình biến đổi của một số kim loại vết trong môi trường nước sông tính đến sự thay đổi của hàm lượng chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, độ muối, và độ PH.

TS. Trịnh Anh Đức

12/2009

12/2012

410

6

104.03.25.09. Nghiên cứu cơ chế kích hoạt hiệu ứng quang hóa xúc tác đồng thể các quá trình oxy hóa tiên tiến (UV,UV/H2O2, UV/Fe(III), UV/Fe(III)/H2O2). Mô hình hóa động học phản ứng và ứng dụng trong lĩnh vực xử lý và tiệt trùng nước.

TS. Lê Trường Giang

2009

2012

420

7

104.04.28.09. Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu lai cấu trúc nano dùng trong pin mặt trời hữu cơ.

GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa

12/2009

11/2012

430

8

104.05.58.09. Tổng hợp, cơ chế và tính chất vật liệu PbO2 lai polyanilin cấu trúc nano trên thép không rỉ sử dụng làm anốt cho pin nhiên liệu metanol.

PGS.TS. Phan Thị Bình

12/2009

11/2012

390

9

Nghiên cứu biến tính polysacarit thiên nhiên ứng dụng để loại bỏ ion kim loại nặng độc hại trong dung dịch nước

TS. Nguyễn Thị Đông

2010

2012

388

10

Đề tài: Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, chống oxy hóa và độc tế bào từ một số loài thực vật thuộc Chi Eriobotrya thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae) của Việt Nam (Thuộc hướng: Các hợp chất có hoạt tính sinh học)

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

11/2009

06/2012

352

11

Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học một số cây màu thực phẩm chọn lọc của Việt Nam Mã số HS: 104.01.130.09

PGS. TS. Trịnh Thị Thủy

11/2009

6/2012

466

12

 Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học chi Cọ (Livistona R. Br.)  và chi Cau chuột( Pinanga Blume thuộc  họ Cau (Arecaceae) của Việt Nam MS. 104.01.131.09

GS. TSKH. Trần Văn Sung

11/2009

6/2012

510

13

Tổng hợp và thử hoạt tính chống ung thư các dẫn xuất lai ghép mới từ các muối amoni bậc bốn của vinorelbin

TS. Ngô Quốc Anh

2011

2013

550

14

 

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thực vật trong hai chi Ngũ vị tử nam (Kadsura) và ngũ vị tử (Schisandra) họ Ngũ vị Schizandraceae ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Hồng Minh

12/2010

12/2013

680

15

Nghiên cứu chiết tách, chuyển hóa hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của các triterpenoid từ cây Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.) họ Ngũ gia bì (Araliaceae)

TS. Nguyễn Thanh Tâm

10/2010

10/2012

480

16

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính trừ muỗi truyền bệnh sốt rét từ một số loài thực vật thuộc các chi Zanthoxylum, chi Citrus(họ Rutaceae), chi Curcuma (họ Zingiberaceae), chi Cinanamomum (họ Lauraceae), chi Aglaia (họ Meliaceae), và chi Pipe

TS.Dương Ngọc Tú

2010

2012

500

17

Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc – hoạt tính của một vài ionic polysaccharide có nguồn gốc từ tảo biển Việt Nam

TS. Thành Thị Thu Thủy

2010

2013

500

18

Nghiên cứu tính chất của chất lỏng ion và ứng dụng nó trong công nghệ điện hóa và phân tích điện hóa

GS.TS. Lê Quốc Hùng

2010

2012

450

19

Phát hiện và chuyển hóa các hợp chất có hoạt tính sinh học từ một số loài thực vật thuộc chi Dipterocarpus thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) của Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thu Hương

2010

2012

400

20

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác quang hóa sử dụng ánh sáng nhìn thấy

PGS. Vũ Anh Tuấn

12/2010

12/2013

600

21

Tổng hợp các dị vòng aza mới trifloromethyl từ các chất trifluoromethylimin (Thuộc hướng: Các chất có hoạt tính sinh học)

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến và Giáo sư Norbert de Kimpe

1/2012

3/2012

1510

22

« Nghiên cứu tổng hợp,  biến tính một số vật liệu  khung hữu cơ- kim loại  (MOFs) thế hệ mới có cấu trúc phân cấp đa mao quản micro-meso và tính chất xúc tác chọn lọc  trong phản ứng hữu cơ »  (Thuộc hướng : Vật liệu)

TS. Nguyễn Đình Tuyến

6/2011

6/2014

986.790

23

Nghiên cứu hoá học một số cây của Việt Nam có khả năng chống bệnh do virut gây ra.(Thuộc hướng: Hoá hữu cơ

PGS.TS. Nguyễn Quyết Chiến

01/2010

12/2012

400

24

Tổng hợp các dẫn xuất cyclobutane nucleoside mới Thuộc hướng: Hóa hữu cơ

TS. Trần Thị Thu Thủy

01/2010

07/2012

360