Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 73/QĐ-KHCNVN ngày 07/02/2012
của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

                                                                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng

1

Đề tài

Kinh phí

I

Đề tài độc lập cấp nhà nước:Nghiên cứu quy trình tổng hợp prednisolon từ 9α hydroxy androstendion ở quy mô phòng thí nghiệm
Chủ nhiệm; PGS.TS. Lưu Đức Huy

800

II

Đề tài hợp tác theo Nghị định thư:


1

Nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất thiên nhiên có khả năng phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng từ thực vật Việt Nam để làm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thân thiện với môi trường ứng dụng vào nông nghiệp sạch – bền vững của Việt Nam (2011 -2013)
Chủ nhiệm: TS. Dương Ngọc Tú

1.125

2

Nghiên cứu xác định biến đổi đa dạng vi sinh vật, chất lượng hưu cơ và một số điều kiện sinh – địa – hóa trong lưu vực đồi núi canh tác nông nghiệp (2011 – 2013)
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Anh Đức

1.000

III

Đề tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng


1

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới có hoạt tính chống ung thư mô phỏng theo các hợp chất phân lập từ sinh vật biển
Chủ nhiệm: TS. Ngô Quốc Anh

1.000

IV

Chương trình đề án KHCN trọng điểm giao cho bộ , ngành


1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ mới từ trấu bằng phương pháp nhiệt phân trên thiết bị phản ứng tầng sôi
Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Tiến Tài

200

2

Nghiên cứu chuyển hóa khí biogas giàu CH4 và CO2 thành nhiên liệu lỏng sử dụng cho động cơ đốt trong


V

Các nhiệm vụ, dự án BVMT


1

Áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để xử lý bùn đỏ thành các sản phẩm hữu ích dựa trên các kết quả nghiên cứu đặc tính của bùn đỏ trong quá trình sản xuất nhôm từ quăng Bauxit tại nhà máy Alumin Tân Rai và Nhân Cơ.
Chủ nhiệm: TS. Vũ Đức Lợi

200

VI

Đề tài độc lập cấp Viện KH&CN Việt Nam


1

VAST.ĐL,06/11-12: - Xây dựng mô hình thử nghiệm và các giải pháp an toàn trong phòng trừ sâu bệnh cho cây  nho Ninh Thuận
Chủ nhiệm: TS. Dương Ngọc Tú

250

2

VAST-ĐL-03/12-13: Hoàn thiện công nghệ tổng hợp vật liệu compozit trên cơ sở polyme dẫn và phụ phẩm nông nghiệp ứng dụng xử lý kim loại nặng trong nước
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Thị Bình

300

VII

Đề tài KHCN cấp Viện KH&CN Việt Nam


1

VAST07.01/12-13: Xây dựng công nghệ xử lý hydro sulfua trên vật liệu - xúc tác mới, ứng dụng làm sạch khí biogas
Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Ngọc Bích

250

2

VAST04.03/12-13: Nghiên cứu quy trình tách chiết, cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của glucomannan từ cây Nưa-Amorphophallus sp. (họ Ráy - Araceae)
Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Ý Nhi

250

3

VAST04.04/12-13: Nghiên cứu tìm kiếm các hợp chất có tác dụng ức chế men chuyển từ cây Rau chua (Hibiscus sabdariffa L.) và cây Câu kỷ (Lycium chinensis)
Chủ nhiệm: TS. Phạm Thùy Linh

250

4

VAST06.02/11-12: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận từ lá cà phê chè (Coffoa arabica) ( 2011 -2012)
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quyết Tiến

200

5

VAST06.04/11-12: Nghiên cứu quy trình tổng hợp Celecoxib để làm thuốc chống viêm khớp, giảm đau (2011 - 2012)
Chủ nhiệm: TS. Ngô Quốc Anh

200

6

VAST04.04/11-12: Nghiên cứu chế tạo xúc tác từ nguồn xúc tác thải nhà máy lọc để sản xuất nhiên liệu sinh học
Chủ nhiệm: PGS.TS. Đặng Tuyết Phương

200

VIII

Dự án SXTN cấp Viện KHCNVN

 

1

VAST.SXTN.02/12-13: Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân vi sinh hữu cơ chứa nấm trichoderma phục vụ nông nghiệp ở vùng sâu vùng xa.
Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Bích Hạnh

400

2

VAST.SXTN.07/12-13: Hoàn thiện công nghệ chế tạo một số sản phẩm cao su kỹ thuật cho ngành hàng hải và thủy lợi
Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Quang Kháng

250

IX

Các nhiệm vụ HTQT cấp Viện


1

VAST.HTQT.NGA.03/11-12: Nghiên cứu chất xúc tác dị thể trên cơ sở các Enzyme Cellulase vi sinh cố định để thủy phân nguyên liệu chứa polysaccharide thành các Oligo và Saccharide
Chủ nhiệm: Ths. Đỗ Trung Sĩ

80