Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Danh mục đề tài KHCN cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (từ năm 2011 đến năm 2013)

DANH MỤC
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP VIỆN KH&CN VIỆT NAM

                                                                                                                                         Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Kinh phí

Bắt đầu

Kết thúc1

Đề tài độc lập: VAST.ĐL,06/11-12: - Xây dựng mô hình thử nghiệm và các giải pháp an toàn trong phòng trừ sâu bệnh cho cây  nho Ninh Thuận

TS. Dương Ngọc Tú

2011

2012

500

2

Đề tài độc lập: VAST-ĐL-03/12-13: Hoàn thiện công nghệ tổng hợp vật liệu compozit trên cơ sở polyme dẫn và phụ phẩm nông nghiệp ứng dụng xử lý kim loại nặng trong nước

PGS.TS. Phan Thị Bình

2012

2013

600

3

Nghiên cứu chiết xuất axit asiatic và các triterpen khác từ cây rau má và chuyển hóa chúng thành các dẫn xuất có hoạt tính sinh học

TS. Trần Văn Lộc

1/2010

12/2011

350

4

Nghiên cứu tổng hợp thuốc chữa bệnh tiểu đường metfomin hydrochloride sử dụng cho bào chế thuốc hai thành phần metfomin hydrochloride và glibenclamit

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

1/1/2010

12/2011

400

5

VAST04.04/11-12: Nghiên cứu chế tạo xúc tác để sản xuất nhiên liệu sinh học từ sinh khối(Thuộc hướng:  Khoa học vật liệu: )

PGS.TS Đặng Tuyết Phương

 01/2011

12/2012

400

6

VAST06.02/11-12: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận từ lá cà phê chè (Coffea arabica) (Thuộc hướng: Các hợp chất có hoạt tính sinh học)

TS. Nguyễn Quyết Tiến

2011

2012

400

7

VAST06.04/11-12: Nghiên cứu quy trình tổng hợp Celecoxib để làm thuốc chống viêm khớp, giảm đau

TS. Ngô Quốc Anh

2011 

2012

400

8

 VAST05.03/12-13: Nghiên cứu quy trình tách chiết, cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của glucomannan từ cây Nưa-Amorphophallus sp. (họ Ráy - Araceae) (Thuộc hướng: Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học)

TS. Trần Thị Ý Nhi

 

2012

201

500

9

VAST05.04/12-13: Nghiên cứu tìm kiếm các hợp chất có tác dụng ức chế men chuyển từ cây Rau chua (Hibiscus sabdariffa L.) và cây Câu kỷ (Lycium chinensis)

TS. Phạm Thùy Linh

2012

2013

500