Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020

KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN HÓA HỌC – VIỆN KH&CN VIỆT NAM NĂM 2010

“Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”

(Kèm theo Quyết định số 0203/QĐ-BCT ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

 

Đơn vị: tr.đ

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí cấp từ NSNN

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng KP

Năm 2010

KP khoán 2010

1

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp stavudin làm thuốc chữa HIV/AIDS

2010

2011

1.822

1.200

390

2

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp amodiaquine hydrochlorid để bào chế thuốc kết hợp hai thành phần amodiaquine hydrochloride/ artesunate điều trị bệnh sốt rét

2010

2011

1.535

1.140

341,14

3

Nghiên cứu chế tạo và triển khai sản xuất bột canxi hydroxyapatite kích thước nano dùng làm thực phẩm chức năng và nguyên liệu bào chế thuốc chống loãng xương

2008

2011

2.340

467

271

4

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp một số loại kháng sinh nhóm fluoroquinolon

2009

2011

2.130

639

280