Vietnam English

Hoạt động đoàn thể

Đại hội Chi Đoàn Viện Hóa học nhiệm kỳ 2010 - 2011

Ngày 29/6/2011 Đại hội chi đoàn Viện Hóa học tiến hành Đại Hội thành công và bầu ra BCH nhiệm kỳ 2011 - 2012.

Chi đoàn viện hóa học là một chi đoàn có truyền thống tốt và hiện nay chi đoàn có 35 đồng chí đoàn viên tham gia hoạt động trong đơn vị. Hầu hết các đồng chí đều có trình độ từ cao đẳng trở lên, nhiều đồng chí là TS đang nghiên cứu trong và ngoài nước. Cụ thể là: 4 TS; 12 Ths; còn lại là KS, CNĐH, CNCĐ. Các đồng chí hầu hết còn trẻ và còn thiếu kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học nên các đồng chí đều cố gắng không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó các đồng chí cũng luôn xây dựng cho mình lối sống lành mạnh tích cực. Trong quá trình hoạt động Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo viện, Đảng ủy và công đoàn như: tạo điều kiện cho nhiều cán bộ trẻ được công tác và học tập ở trong nước cũng như nước ngoài, quan tâm tới công tác phát triển Đảng cho các đoàn viên ưu tú,…. nên trong những năm vừa qua chi đoàn đã và đang có nhiều hoạt động tích cực góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

 

Ngày 29/6/2011 Đại hội Chi đoàn Viện Hóa học tiến hành Đại hội thành công và bầu ra BCH nhiệm kỳ 2011 - 2012 gồm 05 đồng chí.

 

 

           1. Nguyễn Ngọc Tùng                Bí thư

           2. Trần Quốc Toàn                    Phó Bí thư

           3. Quản Thị Thu Trang               Ủy viên

           4. Nguyễn Trung Kiên                Ủy viên

           5. Trần Thị Hiền                         Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Xử lý tin: Viện Hóa học

Các bài đã đăng