Vietnam English

Hợp tác quốc tế

Danh mục các đề tài, dự án hợp tác quốc tế từ năm 2008 đến năm 2014

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ
             (Từ năm 2008 đến năm 2014)

                                                                                                                                          Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đề tài, nhiệm vụ HTQT

Chủ nhiệm đề tài, dự án

Phía nước ngoài

Thời gian (bắt đầu và kết thúc)

Kinh phí

Đề tài Nghị định thư cấp Nhà nước

1

Nhiệm vụ: HTQT với Italy:

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình tạo chế phẩm từ lá Chay bắc bộ (Artocarpus tonkinensis Chev. ex Gagnep.) và tác dụng điều biến miễn dịch, chống ung thư tủy xương cấp của chế phẩm và một số chất sạch tách được

PGS.TS.

 

 

 

2

Nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất thiên nhiên có khả năng phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng từ thực vật Việt Nam để làm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thân thiện với môi trường ứng dụng vào nông nghiệp sạch – bền vững của Việt Nam

TS. Dương Ngọc Tú

CHLB Đức

2011 – 2014

2890

3

Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu (ethnol) từ phế thải nông nghiệp (rơm, rạ)

GS.TSKH. Trần Đình Toại

Viện Hàn lâm KH Nga

2010 – 2011

800

Đề tài HTQT cấp Viện KH&CN Việt Nam

4

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính từ một số cây gia vị và cây thực phẩm chọn lọc của Việt Nam

GS.TSKH. Trần Văn Sung

CHLB Đức

2008-2011

574

5

Tổng hợp, thử hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của dipterocarpol và cyclomusalenon được phân lập từ cây Dầu rái trắng và quả cây chuối hột Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thu Hương

Nga

2010 - 2011

140

6

Phát triển và ứng dụng phương pháp mới, kết hợp kỹ thuật phổ và khoa học tính toán giải một số bài toán hóa sinh và y dược

PGS.TS. Nguyễn Tiến Tài

Nhật Bản

2010-2011

140

7

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất tritecpenoit khung lupan và hoạt tính sinh học của chúng

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

Belarus

2010 – 2011

140

8

Vai trò của các yếu tố ngoại lai và các yếu tố nội tại trong sự phát triển của một hệ thủy sinh vùng đồi núi có hoạt động canh tác nông nghiệp ở Đông Nam Á

TS. Trịnh Anh Đức

Pháp

2011 -2013

60.000

EURO

9

Thiết kế chẩn đoán, tối ưu hóa và nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải nhằm mục đích tái sử dụng ở Việt Nam

PGS.TS. Lê Văn Cát

Vương quốc Bỉ


299.637,68 EUR

Dự án viện trợ ODA (viện trợ chính phủ)

1

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến dành cho việc sản xuất nước sinh hoạt trong thời gian lũ lụt

Viện Hóa học

Đại học Conpenhagen, Đan Mạch

2012 -2014

5.333,188192

 

Các bài đã đăng