Vietnam English

Hoạt động đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2012-2015

Ngày 19/10/2012 Công đoàn cơ sở Viện Hóa học đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015, đến dự có đ/c. Vũ Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Hóa học, đ/c. Vũ Đức Lợi - Phó Viện trưởng Viện Hóa học và toàn thể các công đoàn viên Viện Hóa học. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã bầu được Ban chấp hành Công đoàn mới có năng lực và nhiệt tình với công tác chung của Viện.

Ngày 19/10/2012 Công đoàn cơ sở Viện Hóa học đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015, đến dự có đ/c. Vũ Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Hóa học, đ/c. Vũ Đức Lợi - Phó Viện trưởng Viện Hóa học và toàn thể các công đoàn viên Viện Hóa học. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã bầu được Ban chấp hành Công đoàn mới có năng lực và nhiệt tình với công tác chung của Viện.

Đồng chí Phan Thị Lan Hương, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hóa học phát biểu ý kiến

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2012-2015

Đồng chí Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Viện Hóa học chúc mừng Ban thanh tra Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2012-2015

Đồng chí Nguyễn Hưng Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Hóa học tặng hoa đồng chí Nguyễn Thị Thành - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2012

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2012-2015:

1

Trịnh Đức Công

2

Nguyễn Hưng Dũng

3

Vũ Thị Thu Hà

4

Nguyễn Thị Hạnh

5

Đỗ Quang Kháng

6

Phạm Thị Phương Lan

7

Trần Hữu Quang

8

Đỗ Trung Sỹ

9

Trịnh Thị Thủy

Danh sách Ban thanh tra Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2012-2015:

1

Đỗ Quang Kháng

2

Trần Hữu Quang

3

Nguyễn Ngọc Truyền