Vietnam English

Hoạt động đoàn thể

Đại hội các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học

Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 9 năm 2012 các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2012-2015 theo đúng thời gian dự kiến và đã đạt được thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Viện Hóa học chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Quản lý Tổng hợp

 

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Viện Hóa học chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Quản lý tổng hợp


Lãnh đạo Viện Hóa học chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Hóa sinh Hữu cơ

 

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Viện Hóa học chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Hóa Phân tích

Ban chấp hành các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2012-2015 như sau:

1. Công đoàn Bộ phận Hóa sinh Hữu cơ:

1

Trịnh Thị Thủy

Chủ tịch

2

Nguyễn Quyết Tiến

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hạnh

Ủy viên

4

Đỗ Trung Sỹ

Ủy viên

5

Phạm Thị Ninh

Ủy viên

2. Công đoàn Bộ phận Quản lý Tổng hợp:

1

Vương Thu Quyên

Chủ tịch

2

Phạm Thị Phương Lan

Ủy viên

3

Ngô Văn Thành

Ủy viên

 

3. Công đoàn Bộ phận Vô cơ - Hóa lý - Môi trường:

1

Vũ Thị Thu Hà

Chủ tịch

2

Trần Hữu Quang

Phó chủ tịch

3

Trần Đức Cảnh

Ủy viên

4

Mai Thị Thanh Thùy

Ủy viên

5

Quản Thị Thu Trang

Ủy viên

 

4. Công đoàn Bộ phận Hóa Phân tích:

1

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Chủ tịch

2

Đỗ Thị Hồng Nhung

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Hương Giang

Ủy viên

 

5. Công đoàn Bộ phận Hóa Cao phân tử;

1

Đỗ Quang Kháng

Chủ tịch

2

Trịnh Đức Công

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Nhung

Ủy viên

4

Kim Thuý Hồng

Ủy viên

5

Trần Thị Ý Nhi

Ủy viên