Vietnam English

Đề tài dự án Hợp tác Quốc tế năm 2012

STT

Tên đề tài, nhiệm vụ HTQT 

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía VN

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác

Mục tiêu

Tóm tắt các kết quả

đã đạt được (*địa điểm triển khai, nơi lưu giữ, ứng dụng)

Thời gian (bắt đầu-kết thúc

Kinh phí

 (triệu đồng)

Tổng số

Năm 2012

 

Đề tài Nghị định thư cấp Nhà nước

 

 

 

1

Nhiệm vụ: Nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất thiên nhiên có khả năng phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng từ thực vật Việt nam để làm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thân thiện với môi trường ứng dụng nào nông nghiệp sạch-bền vững ở Việt nam

TS. Dương Ngọc Tú, Viện Hóa học

 

Đại học tổng hợp Duesseldorf và Đại học khoa học ứng dụng Anhalt CHLB Đức

 

-Tiếp tục thử sàng lọc hoạt tính trừ sâu, trừ nấm bệnh từ các loài thực vật.

- Tiếp tục thu hái các loài thực vật có hoạt tính trong giai đoạn trước với lượng lớn để chiết xuấtrw, phân lập cũng như xác định cấu trúc của các hợp chất có hoạt tính trừ sâu, nấm bệnh cũng như tạo nguyên liệu để gia công chế phẩm trừ sâu và nấm bệnh rồi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhà lưới, trên đồng ruộng tiến tới khảo nghiệm theo Thông tư 38 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để ứng dụng vào sản xuất rau, quả sạch.

Đăng ký sáng chế.

 

-Đã thu hái được toàn bộ 360 loài thực vật theo kế hoạch đặt ra, tiếp tục chiết suất và thử sàng lọc hoạt tính trừ sâu, nấm bệnh các dịch chiết, tiến hành thu mẫu có hoạt tính với lượng lớn để chiết xuất làm nguyên liệu gia công chế phẩm phục vụ việc khảo nghiệm hiệu lực trên sâu bệnh hại cây nho.

 -Phía Đức cử 1 đoàn (thuộc đại học ứng dựng Anhalt, Bernburg) sang trao đổi vào cuối tháng 11 năm 2012.

-Năm 2012 đã tiến hành thu hái trên 200 loài thực vật tại Mê Linh, đang chiết xuất, phân lập và thử hoạt tính trừ sâu, nấm bệnh.

 

2014

2890

 

2

Nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định biến đổi đa dạng vi sinh vật, chất hữu cơ và một số điều kiện sinh – địa – hóa trong lưu vực đồi núi canh tác nông nghiệp

(Với nước: CH Pháp)

Chủ nhiệm: TS. Trịnh Anh Đức

Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học

Phối hợp:

Viện Công nghệ Môi trường

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tối ưu hóa các phương thức canh tác nông, lâm, ngư nghiệp trong các vùng đất dốc ở Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo hướng bền vững

Mục tiêu cụ thể

1.                 Định tính và định lượng tổ hợp chất hữu cơ tự nhiên (NOM) trong tiểu lưu vực dọc theo trục biến đổi chế độ thủy văn và chế độ canh tác nông-lâm-ngư nghiệp

2.                Xác định cấu trúc và khả năng chuyển hóa chất hữu cơ của các quần xã vi sinh vật nằm trong tiểu lưu vực

3.                Thiết lập chu trình Các bon cho hệ thủy sinh ở hạ du của tiểu lưu vực

4.                Thiết lập mô hình động học mô tả quá trình sinh-địa-hóa xảy ra trong môi trường nước mặt áp dụng cho hệ thủy sinh trong hồ

5.                Bổ sung trang thiết bị cho các viện nghiên cứu và tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học của các cán bộ tham gia nhiệm vụ.

 

a. Tổ chức xây dựng hệ thí nghiệm tại hiện trường

- Xây dựng hệ thí nghiệm bể cạn

- Xây dựng hệ thí nghiệm lồng nổi

b. Tổ chức 01 đợt thí nghiệm vào tháng 04/2012

- Vận hành thử nghiệm hệ thí nghiệm bể cạn, lấy mẫu đất, nước rửa trôi

- Vận hành thử nghiệm hệ thí nghiệm lồng nổi

c. Thu thập số liệu thủy văn, khí tượng, địa hình, chất lượng đất

- Đã thu thập số liệu khí tượng khu vực (2000 - 2010): Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bốc hơi, tốc độ gió

- Đã thu thập và đang tiến hành đo đạc thủy văn theo như kế hoạch đề ra (2000 - 2012): Mực nước, lưu lượng

- Đã tiến hành thu thập chất lượng đất và phương thức canh tác nông nghiệp theo đúng tiến độ: thành phần cơ giới, EC (exchange cation), pH, N tổng số, P tổng số và dễ tiêu, CEC, hàm lượng hữu cơ EC tại phòng thí nghiệm

d. Thu thập và đo đạc chất lượng nước (hóa lý, dinh dưỡng, hàm lượng tổng các bon hữu cơ, đa dạng vi sinh vật)

e. Tổ chức hội thảo

- Tổ chức 01 hội thảo quốc tế gồm các thành viên Việt Nam và Pháp

f. Tổ chức đoàn ra, đoàn vào

- Đã tổ chức đón 02 chuyên gia Pháp sang Việt Nam

- Đã cử 02 cán bộ sang Pháp học tập kỹ thuật phân tích, xử lý mẫu, và tiến hành thí nghiệm đối chứng

 

04/2012 đến 04/2014

2,7 tỷ đồng

1 tỷ đồng

 

 

Đề tài HTQT cấp Viện KHCNVN (Hợp tác với CHLB Nga, Belarus, …)

 

 

 

1

Đề tài: Vai trò của các yếu tố ngoại lai và các yếu tố nội tại trong sự phát triển của một hệ thủy sinh vùng đồi núi có hoạt động canh tác nông nghiệp ở Đông Nam Á

(Hợp tác với: Viện nghiên cứu phát triển IRD (Cộng hòa Pháp)

Chủ nhiệm: TS. Trịnh Anh Đức

Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học

 

Hợp tác với: Viện nghiên cứu phát triển IRD (Cộng hòa Pháp)

Xác định tầm quan trọng của Các bon ngoại lai tác động đến chu trình thức ăn trong các hồ thủy vực vùng cao nơi có hoạt động tổng hợp của nông, lâm và ngư nghiệp

1.Nhận biết và định lượng nguồn hữu cơ có nguồn gốc từ thượng nguồn của thủy vực Đồng Cao, xác định ảnh hưởng của các phương thức canh tác nông nghiệp đến nguồn này

2.Đánh giá ảnh hưởng của nguồn hữu cơ ngoại lai trên (chất hữu cơ và vi sinh vật đi cùng) đến cấu trúc và chức năng của chuỗi thức ăn thủy sinh

3.Nghiên cứu các nhóm chức sinh vật (dị dưỡng và tự dưỡng) và định lượng sự biến đổi vật chất (C,N,P) trao đổi giữa các nhóm chức nằm trong hệ (trao đổi trầm tích, cột nước, không khí)

4.Sử dụng mô hình toán nhằm tính toán các trao đổi này

* Tổ chức 02 đợt thí nghiệm mưa giả và mesocosm vào tháng 06/2012 và tháng 10/2012 với sự phối hợp liên ngành, liên viện, có sự tham gia của các cán bộ hóa học, thủy văn, sinh thái học, thổ nhưỡng học…:

- Thí nghiệm mưa giả, lấy mẫu nước và mẫu đất

-Thí nghiệm lồng nổi (mesocoms)

* Thu thập số liệu thủy văn, khí tượng, địa hình, chất lượng đất

- Đã thu thập số liệu khí tượng khu vực (2000 - 2010): Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bốc hơi, tốc độ gió

-Đã thu thập và đang tiến hành đo đạc thủy văn theo như kế hoạch đề ra (2000 - 2012): Mực nước, lưu lượng

- Đã tiến hành thu thập chất lượng đất và phương thức canh tác nông nghiệp theo đúng tiến độ: thành phần cơ giới, EC (exchange cation), pH, N tổng số, P tổng số và dễ tiêu, CEC, hàm lượng hữu cơ EC tại phòng thí nghiệm

* Thu thập và đo đạc chất lượng nước (hóa lý, dinh dưỡng, hàm lượng tổng các bon hữu cơ, đa dạng vi sinh vật)

* Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hữu cơ đến đa dạng gen và hoạt tính của cộng đồng vi khuẩn trong đất bằng phương pháp đọc trình tự (pyrosequensing):

- Tổng hợp trình tự đoạn gen của gen 16S rRNA ở các nhóm vi khuẩn trong 37 mẫu dựa trên phương pháp đọc trình tự pyrosequensing

- Báo cáo kết quả về sự biến đổi tính đa dạng của vi khuẩn dựa trên phân tích trình tự đoạn gen của 37 mẫu

* 12 bài báo trên các tạp chí trong nước

* 02 bài báo trên các tạp chí quốc tế

01/2011 – 12/2013

60.000€

20.000€

2

Nghiên cứu chất xúc tác sinh học dị thể trên cơ sở các enzyme cellulose vi sinh cố định để thủy phân nguyên liệu chứa polysaccharide thành các oligo và saccharide

Chủ nhiệm để tài: Ths. Đỗ Trung Sỹ

Viện KH&CN Việt Nam

Viện Hàn Lâm Khoa học Nga

-Nghiên cứu chất xúc tác sinh học dị thể trên cơ sở các enzyme cellulose vi sinh cố định để thủy phân nguyên liệu chứ polysaccharide

- Đã đón đoàn khách nước ngoài vào. Gồm 2 người. Hai bên đã trao đổi các kết quả đạt được như trong thuyết minh đề tài.

2011-2013

160

80

3

Đề tài: Nghiên cứu phát triển phương pháp mới tổng hợp dẫn xuất chromenoimidazo (iso)quinonlines dựa trên phản ứng liên hoàn (cascade) Kröhnke

Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuyến

Cơ quan chủ trì: Viện KH&CN Việt Nam

Viện Hàn Lâm Khoa học Nga

- Nghiên cứu phát triển phương pháp đơn giản, hiệu quả cao để tổng hợp những hệ dị vòng ngưng tụ mới có chứa đồng thời các vòng imidazochromenes và imidazoquinonlines

- Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất isoquinonlines

- Tổng hợp các dẫn chất của chromenoimidazoquinolines

- Nghiên cứu xác định cấu trúc các hợp chất tổng hợp bằng phương pháp: IR, NMR và MS

- Thử hoạt tính gây độc tế bào gây ung thư trên các dẫn xuất đã tổng hợp được.

1/2012 - 1/2014

200

100

 

Dự án nhận viện trợ ODA (Viện trợ chính phủ)

 

 

 

1

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến dành cho việc sản xuất nước sinh hoạt trong thời gian lũ lụt

Viện Hóa học

Đại học Conpenhagen, Đan Mạch

- Mục tiêu chính của dự án là thực hiện các nghiên cứu về các công nghệ mới để xử lý các chất ô nhiễm,

- Phát triển một hệ thử nghiệm để làm sạch nước nhằm mục đích cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong thời gian lũ lụt,

- Hiểu sâu hơn về bản chất, cơ chế phản ứng của các quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ độc hại ô nhiễm trong nước bằng các phương pháp oxy hóa tiên tiến,

- Nghiên cứu những tính chất đặc thù của nước lũ lụt, đặc biệt là sự hòa tan của các chất ô nhiễm từ đất và trầm tích vào nước,

- Đồng thời xây dựng được mô hình chuyển pha của các chất ô nhiễm và mô hình hóa được các quá trình phản ứng.

- Địa điểm thực hiện: xã Hương Vinh, thành phố Huế và xã Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa

- Bắt đầu khởi động dự án,

- tổ chức 04 chuyến khảo sát địa điểm nghiên cứu.

- Đã lựa chọn và tuyển được 03 nghiên cứu sinh thực hiện đề tài theo hướng nghiên cứu của dự án

- Xây dựng được bản đồ vị trí lấy mẫu, thống nhất phương pháp lấy mẫu, nghiên cứu, …

 

2012 – 2014

12.141,857

5.333,188192

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nhận viện trợ NGO (Viện trợ phi chính phủ)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các khoản viện trợ quốc tế khác (trang thiết bị, tài trợ hội nghị, thông tin ấn phẩm, …)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2