Vietnam English

Phòng Quản lý tổng hợp

 
PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP
 
 

- Trưởng phòng:

CVC. Phan Thị Lan Hương

   Điện thoại CQ :        

024.38363567

   Email:

plhuongvhh@gmail.com

- Phó trưởng phòng

CVC. Nguyễn Thị Lan Anh

   Điện thoại CQ :        

024.37912184

   Email:

- Phó trưởng phòng

KTV. Nguyễn Thị Thanh Thúy

   Điện thoại CQ :        

024.37917195

   Email:

Thuyntt211@gmail.com

       
 

      I. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý Tổng hợp

            1. Chức năng:

            Phòng Quản lý Tổng hợp là cơ quan giúp Viện trưởng quản lý Nhà nước mọi mặt hoạt động của Viện.

            2. Nhiệm vụ:

            - Tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khoa học, đào tạo, tài chính, công sản, hành chính, tổ chức, hợp tác quốc tế, quản trị, văn thư lưu trữ và thông tin thư viện…

            - Tư vấn, đề xuất ý kiến và tham mưu cho Lãnh đạo Viện về các lĩnh vực quản lý nói trên.
 
      II. Các cán bộ hiện đang công tác tại Phòng Quản lý Tổng hợp
 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Thị Lan Hương

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Lan Anh

  Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng

4

Nguyễn Ngọc Truyền

Thủ quỹ

5

Nguyễn Thị Hiểu

Chuyên viên 

6

Phạm Thị Phương Lan

Kế toán

7

Trần Thị Hạnh

Lưu trữ viên

8

Võ Hồng Quang

Kế toán

9

Ngô Văn Thành

Lái xe

10

Trần Thị Mai

Nhân viên

11

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nhân viên

                                                                                                                                                   Xử lý tin: Viện Hóa học