Vietnam English

Tiềm lực Khoa học và Công nghệ

Tính đến tháng 9/2013 Viện Hóa học hiện có đội ngũ gồm 221 cán bộ (124 cán bộ biên chế và 97 cán bộ hợp đồng dài hạn), trong đó có 02 GS.TS, 17 PGS.TS, 47 Tiến sĩ, 43 Thạc sĩ, 99 Cử nhân, 13 Kỹ thuật viên và Nhân viên kỹ thuật.

Để bù đắp sự thiếu hụt về số lượng cán bộ khoa học trình độ cao do đã đến tuổi nghỉ hưu, Viện Hóa học đã có chính sách thu hút tài năng: xét tuyển thẳng các Tiến sĩ trẻ được đào tạo từ các nước ngoài và có nhiều công trình công bố Quốc tế vào biên chế. Trong 6 tháng đầu năm 2013, đã xét tuyển được 03 tiến sỹ đào tạo tại Mỹ, Pháp và Đức.

*Về trang thiết bị: Viện Hóa học đang được giao quản lý và sử dụng nhiều trang thiết bị mới hiện đại và đồng bộ như: thiết bị Khối phổ phân giải cao, thiết bị Cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao 500 MHz, thiết bị Sắc ký lỏng ghép nối khối phổ thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử thiết bị Quang phổ phát xạ sử dụng nguồn cảm ứng cao tần Plasma hệ thống Phân tích nhiệt vi sai và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

*Về cơ sở làm việc, Viện Hóa học hiện có hai khối nhà làm việc (04 tầng và 08 tầng) với tổng diện tích 6.610m2, có đủ các điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế.