Vietnam English

Tiềm lực Khoa học và Công nghệ

         
         Tính đến tháng 01/2018 Viện Hóa học hiện có đội ngũ gồm 187 cán bộ (117 cán bộ biên chế và 70 cán bộ hợp đồng dài hạn), trong đó có 03 GS.TS, 15 PGS.TS, 51 Tiến sĩ, 61 Thạc sĩ, 47 Cử nhân, 06 Cao đẳng và 04 Kỹ thuật viên .

Để bù đắp sự thiếu hụt về số lượng cán bộ khoa học trình độ cao do đã đến tuổi nghỉ hưu, Viện Hóa học đã có chính sách thu hút tài năng: xét tuyển thẳng các Tiến sĩ trẻ được đào tạo từ các nước ngoài và có nhiều công trình công bố Quốc tế vào biên chế. 

*Về trang thiết bị: Viện Hóa học đang được giao quản lý và sử dụng nhiều trang thiết bị mới hiện đại và đồng bộ như: thiết bị Khối phổ phân giải cao, thiết bị Cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao 500 MHz, thiết bị Sắc ký lỏng ghép nối khối phổ thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử thiết bị Quang phổ phát xạ sử dụng nguồn cảm ứng cao tần Plasma hệ thống Phân tích nhiệt vi sai và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

 
 
 

* Về cơ sở làm việc, Viện Hóa học hiện có hai khối nhà làm việc (04 tầng và 08 tầng) với tổng diện tích 6.610m2, có đủ các điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế.