Vietnam English

Phòng Vật liệu tiên tiến

 

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG XÚC TÁC ỨNG DỤNG

 

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Đình Tuyến  

DĐ: 0913223900            

Email:
 anthanh@fpt.vn

Các cán bộ đang công tác tại đơn vị:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đình Tuyến

Trưởng phòng

2

Đặng Hải Long

 Nghiên cứu viên

3

Nguyễn Thị Quyên

Nghiên cứu viên

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nghiên cứu viênCác cán bộ đã từng công tác tại tập thể

    1. GS.TSKH. Trần Đình Toại            4. CN. Nguyễn Thị Phương Lê

    2. TSKH. Hoàng Ngọc Anh               5. CN. Trần Thị Hường

    3. ThS. Ngô Thị Hải Yến
  
I. Lĩnh vực nghiên cứu:

    Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây:

        - Tổng hợp vật liệu hấp phụ và xúc tác mới có cấu trúc phân cấp đa chức năng:  vi mao quản/mao quản trung bình /mao quản lớn: MCM-41, SBA-15, SBA-16, FSM-16, MTS-9, MAS-9 … các hệ xúc tác axit rắn, các hệ xúc tác redox, các hệ xúc tác kiềm rắn  đi từ nguồn silic thuỷ tinh lỏng bằng microwave.

        - Xúc tác sinh học cố định tế bào và cố định enzyme chuyển hoá xenluloz phế thải, dầu mỡ thực động vật, cố định enzyme lipase, DAAO, peroxidase trên các chất mang hybrid silica, khung hữu cơ kim loại MOFs và ứng dụng.

        - Chất hấp phụ và xúc tác thế hệ mới trên cơ sở MOFs và ZIPs

        - Tổng hợp các xúc tác quang hóa sử dụng ánh sáng nhìn thấy trên cơ sở vật liệu titan và phi titan. 

        - Triển khai công nghệ và thiết kế tối ưu thiết bị xúc tác quang hóa và xúc tác sinh học.

II. Đào tạo:

     01 Tiến sỹ, 05 Thạc sỹ , 10 luận văn tốt nghiệp đại học

III. Hợp tác quốc tế:

    -Leibniz Institute  for Catalysis  Rostock  University, Germany

    - Институт химии новых материалов, Национальной академии наук Беларуси

     -University of Laval, Quebec
, Canada