Vietnam English

Phòng Công nghệ các chất có HT sinh học

      Trưởng phòng: TS. Đoàn Duy Tiên
                             Địa chỉ E-Mail: doanduytien@yahoo.com
 

 

 1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngạch

1

TS. Đoàn Duy Tiên

Trưởng phòng

NCVC

2

TS. Đỗ Quốc Việt

 

NCVC

3

TS. Bùi Kim Anh

 

NCVC

4

ThS. Hồ Đắc Hùng

 

NCV

5

TS. Nguyễn Thị Ngoan

 

NCV

6

TS. Lưu Đức Phương

 

NCV

7

ThS. Bá Thị Dương

 

NCV

8

ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

 

NCV

9

CN. Bùi Thị Hồng Mơ

 

NCV

2. Lĩnh vực nghiên cứu:
 
         - Phản ứng xúc tác enzyme, hóa sinh hữu cơ, các phép thử hoạt tính sinh học.

- Phương pháp nguyên tử đánh dấu, phương pháp tách đồng phân quang học.

- Tổng hợp hóa dược, tổng hợp bất đối xứng, các phản ứng xúc tác Pladium.

- Tổng hợp các dẫn xuất của chlorophyll làm thuốc chữa trị ung thư bằng liệu pháp quang.

- Nghiên cứu hóa học các hợp chất dị vòng, hóa học các hợp chất màu, quang hóa học.

- Nghiên cứu quy trình, công nghệ tách chiết các hoạt chất có hoạt tính sinh học từ nguồn động thực vật Việt Nam.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ nano ứng dụng trong y sinh học.

3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất).

    a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

           b.    Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

   c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

   d.   Bằng phát minh sáng chế: 01

“Quy trình chiết xuất resveratrol từ rễ cây cốt khí Polygonum cuspidatum”,của Bộ Khoa học và Công nghệ, cục    sở hữu trí tuệ, theo quyết định số: 38426/QĐ-SHTT, ngày 28 tháng 06 năm 2016.

   e.  Các giải thưởng khoa học:

Giải thưởng Hồ chí Minh về Khoa Học và Công nghệ 

   f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng.

Công nghệ chiết Artemisinin từ lá cây thanh hao hoa vàng

Công nghệ chiết rutin từ nụ hòe

Sản xuất dầu gấc chất lượng cao theo công nghệ mới

      4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): 02 thạc sĩ và 01 Tiến sĩ.

      5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất).

      6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất).

 
                                                                                                                                                            Xử lý tin: Viện Hóa học