Vietnam English

Phòng Hóa môi trường

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÓA MÔI TRƯỜNG
 

Trưởng phòng: TS. Dương Tuấn Hưng

Điện thoại: 04. 37563180

Mobile: 0985629889

Email: duongtuanhung@gmail.com

 
 
 
 
Các cán bộ đang công tác tại  đơn vị
 
PGS.TS. Lê Văn Cát

CN. Lê Ngọc Lộc

TS. Lê Anh Tuấn

CN. Đào Duy Khánh

ThS. Trần Thị Kim Hoa

CN. Nguyễn Văn Sơn

ThS. Trần Hữu Quang

CN. Hữu Thị Ngân

CN. Lê Văn Lâm

ThS.Lê Anh Vân

CN. Nguyễn Thị Hồng Thuyết

CN. Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thanh Hà

   
1. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu và xây dựng các quy trình công nghệ xử lý nitơ, photpho, chất hữu cơ và kim loại nặng trong nước thải, nước sinh hoạt.

- Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng than hoạt tính từ các vật liệu khác nhau.

- Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải

2. Một số kết quả nổi bật:

Đề tài nghiên cứu cơ bản: Chế tạo than hoạt tính dạng sợi từ phế liệu nông nghiệp và nghiên cứu sử dụng là vật liệu xử lý chất hữu cơ trong nước, nước thải với chức năng đồng thời là chất hấp phụ và cố định vi sinh vật.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: Phát triển công nghệ xử lý đồng thời amoni và asen trong nước ngầm bằng biện pháp kết hợp lọc- trồng cây nhằm phục vụ cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình ở nông thôn (2007- 2008).

Dự án song phương Việt Nam - Vương quốc Bỉ, trong chương trình hỗ trợ năng lực VALEAUTAQUA (Tăng cường năng lực, chẩn đoán, tối ưu hệ thống xử lý nước thải cho mục đích tái sử dụng tại Việt Nam)

Đã công bố trên 70 bài báo chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Chế tạo thành công vật liệu xử lý nước MF97 xử lý kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt.

Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải quy mô pilot cho lò giết mổ gia cầm ở Thái Nguyên

3. Đào tạo:

Đã đào tạo được 3 tiến sỹ, 12 thạc sỹ.

Đang đào tạo 1 tiến sĩ và 2 học viên cao học chuyên ngành hóa học và chuyên ngành môi trường

4. Hợp tác quốc tế:

Có quan hệ hợp tác với nhiều nhà khoa học và chuyên gia Bỉ, Đức, Úc...