Vietnam English

Phòng Hóa môi trường

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÓA MÔI TRƯỜNG
 

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Văn Cát

Điện thoại: 04. 3756318

Mobile: 0982966359

Email: levancat123@yahoo.com

 
 
 
 
 
Các cán bộ đang công tác tại  đơn vị
 
 1. PGS.TS. Lê Văn Cát  8. CN. Lê Ngọc Lộc
 2. TS. Lê Anh Tuấn  9. CN. Đào Duy Khánh
 3. ThS. Trần Thị Kim Hoa  10. CN. Nguyễn Văn Sơn
 4. ThS. Trần Hữu Quang  11. CN. Hữu Thị Ngân
 5. CN. Lê Văn Lâm  12. ThS.Lê Anh Vân
 6. CN. Nguyễn Thị Hồng Thuyết  13. CN. Nguyễn Thị Nga
7. ThS. Phạm Thị Hồng Đức  14.Vũ Cẩm Tú

 15. Nguyễn Thanh Hà
   
1. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu và xây dựng các quy trình công nghệ xử lý nitơ, photpho, chất hữu cơ và kim loại nặng trong nước thải, nước sinh hoạt.

- Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng than hoạt tính từ các vật liệu khác nhau.

- Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải

2. Một số kết quả nổi bật:

Đề tài nghiên cứu cơ bản: Chế tạo than hoạt tính dạng sợi từ phế liệu nông nghiệp và nghiên cứu sử dụng là vật liệu xử lý chất hữu cơ trong nước, nước thải với chức năng đồng thời là chất hấp phụ và cố định vi sinh vật.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: Phát triển công nghệ xử lý đồng thời amoni và asen trong nước ngầm bằng biện pháp kết hợp lọc- trồng cây nhằm phục vụ cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình ở nông thôn (2007- 2008).

Dự án song phương Việt Nam - Vương quốc Bỉ, trong chương trình hỗ trợ năng lực VALEAUTAQUA (Tăng cường năng lực, chẩn đoán, tối ưu hệ thống xử lý nước thải cho mục đích tái sử dụng tại Việt Nam)

Đã công bố trên 70 bài báo chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Chế tạo thành công vật liệu xử lý nước MF97 xử lý kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt.

Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải quy mô pilot cho lò giết mổ gia cầm ở Thái Nguyên

3. Đào tạo:

Đã đào tạo được 3 tiến sỹ, 12 thạc sỹ.

Đang đào tạo 1 tiến sĩ và 2 học viên cao học chuyên ngành hóa học và chuyên ngành môi trường

4. Hợp tác quốc tế:

Có quan hệ hợp tác với nhiều nhà khoa học và chuyên gia Bỉ, Đức, Úc...