Vietnam English

Phòng Ứng dụng Tin học trong nghiên cứu Hóa học

Trưởng phòng:  PGS.TS. Phạm Hồng Phong
Điện thoại: 0912 906148
Địa chỉ e-mail: phongph@ich.vast.ac.vn
 
 

            1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng


STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT, email

Ghi chú

1

Phạm Hồng Phong

PGS.TS- Trưởng phòng

phongph@ich.vast.ac.vn
phphong71@gmail.com

 

2

Vũ Thị Thu Hà

PGS.TS

vuthithuha503@gmail.com

 

3

Lê Quốc Hùng

GS.TS

hunglequoc8@gmail.com

Chuyên gia

4

Phạm Thị Hải Yến

TS

haiyen25986@gmail.com

 

5

Vũ Phúc Hoàng

KS

hoangvp86@gmail.com

 

6

Nguyễn Hoàng Anh

CN

hoanganhtb86@gmail.com

 

7

Lê Quốc Long

Th.S

lequoclong1988@yahoo.com

Nước ngoài

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

          2.   Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu điện hóa, chuyển điện tích qua ranh giới pha lỏng- lỏng, nghiên cứu ăn mòn kim loại, tổng hợp điện hóa, phân tích điện hóa, điện phân và điện kết tủa, sensor điện hóa…

- Chế tạo các thiết bị đo đạc trong hóa học có ghép nối máy tính như: Galvano-potentiostat, phân tích cực phổ, các thiết bị nghiên cứu, quan trắc môi trường, máy đo chất lượng nước liên tục, tự động trong quan trắc kim loại nặng, và các thiết bị cầm tay như máy đo độ dẫn, pH, độ muối, hàm lượng oxy hòa tan.

- Mô phỏng số các quá trình điện hóa, ăn mòn, động học phản ứng

- Tư vấn và thực hiện các hợp tác trong và ngoài nước trên lĩnh vực nghiên cứu điện hóa, phân tích điện hóa, khoa học môi trường, điều khiển các quá trình đo đạc trong phòng thí nghiệm và sản xuất.

- tham gia giảng dạy và đào tạo sau đại học.

          3Một số kết quả nổi bật (5 năm gần đây)

a.      Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

b.      Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

c.       Sách chuyên khảo đã xuất bản

                             Giáo trình điện hóa học nâng cao- Lê Quốc Hùng, Phan Thị Bình, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong.

                d.      Bằng phát minh sáng chế:

e.       Các giải thưởng khoa học:

f.       Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

    -     Hệ máy đo điện hóa PGS – HH10

             -     Hệ máy đo cực phổ CPA-HH8B

             -     Phân mềm xử lý số liệu Va-jaclap new

                    4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

             Hướng dẫn 05 NCS bảo vệ thành công và đã nhận bằng TS

                       Hướng dẫn nhiều sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp hàng năm

           5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

                     Có nhiều dự án hợp tác trao đổi khoa học với Nhật bản, Hàn Quốc, Pháp.

         6Kết quả thi đua khen thưởng (5 năm gần nhất)

Hàng năm phòng ứng dụng tin học trong nghiên cứu hóa họcđềuđạt thành tích nổi bật trong các kết quả thi đua của viện Hóa học, cũng như viện HL KH&CN VN

-   Tập thể giấy khen cấp Viện Hóa học năm 2013

-   Tập thể giấy khen cấp Viện Hóa học năm 2014

-  Tập thể lao động tiên tiến Viện Hóa học năm 2015

-   Tập thể Công đoàn xuất sắc Viện Hóa học năm 2015

-   Tập thể lao động tiên tiến Viện Hóa học năm 2016

-   Tập thể lao động tiên tiến Viện Hóa học năm 2017

-   Cá nhân giấy khen 2013- 2017

 
 
                                                                                                                                         Xử lý tin: Viện Hóa học