Vietnam English

Phòng Hóa học Bề mặt

Phụ trách phòng: PGS. TS. Vũ Anh Tuấn
Điện thoại: 0915212318
Địa chỉ E-Mail: vuanhtuan.vast@gmail.com
 

 

           1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1

Vũ Anh Tuấn

Phụ trách phòng, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó giáo sư

0915212318

vuanhtuan.vast@gmail.com

2

Lê Hà Giang

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

0961986000

Giangnasa86@gmail.com

3

Phạm Thị Thu Trang

Nghiên cứu viên, Thạc sĩ

01668830616

Thutrang190889@gmail.com

4

Nguyễn Kế Quang

Nghiên cứu viên, Thạc sĩ

0963339386

Quangnguyenke89@gmail.com

5

Nguyễn Bá Mạnh

Nghiên cứu viên,

Kỹ sư

01668619998

Nguyenbamanhmdc@gmail.com


    2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về quá trình hóa học xảy ra trên bề mặt của vật liệu (chất hấp phụ, chất xúc tác,…)
       -  Nghiên cứu định hướng ứng dụng triển khai (R&D) trong công nghệ lọc hóa dầu, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tái tạo, xử lý môi trường và công nghệ sinh học

- Nghiên cứu các vật liệu cấu trúc nano (graphen, graphen oxit, nano silica,…) ứng dụng trong phòng cháy chữa cháy

 
   3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    a.  Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

    b.  Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

    c. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

 

-  Quy trình phân hủy Dioxin và Furan

-  Quy trình chế tạo chất xúc tác sinh học

 
   4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

   Đã đào tạo 5 tiến sỹ, 10 thạc sỹ
   
Hiện tại có 2 nghiên cứu sinh và 2 học viên cao học
   

    5. Hợp tác quốc tế:
 
               Phòng có quan hệ mật thiết với nhiều cơ sở nghiên cứu đào tạo ở nước ngoài như: Quesbec- Canada; Rostock- Đức;    Osaka- Nhật; Busan- Hàn Quốc; Hungary; Nga

   6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

   - 2014-2015 Tập thể giấy khen

   - 2015 -2016 Tập thể giấy khen

   - 2016-2017 Tập thể giấy lao động tiên tiến

 
                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học