Vietnam English

Phòng hóa phân tích

PHÒNG HÓA PHÂN TÍCH

Trưởng  phòng:       PGS.TS. Vũ Đức Lợi

Điện thoại:               04. 37916912; Email: ducloi@ich.vast.ac.vn

Phó Trưởng phòng:   TS. Trịnh Anh Đức

Điện thoại:                04. 37916912; Email: ducta@ich.vast.ac.vn
 
Phó Trưởng phòng: TS. Lưu Thị Nguyệt Minh
 
Điện thoại: 04. 38361281; Email: mlle_nguyetminh@yahoo.com 

 
Tên tập thể  qua các thời kỳ:

- Phòng Hóa phân tích thuộc viện viện Khoa học Việt nam: từ 1974 đến 1978.

- Từ 1978 – 1995 vẫn mang tên phòng Hóa Phân tích, thuộc Viện Hóa học, Trưởng tập thể GS. TSKH. Trịnh Xuân Giản.

- Từ 1995 đến 2007: đổi tên là Tập thể Khoa học và Kỹ thuật Phân tích.

-  Từ 2007 đến 2009, đổi tên là Tập thể Khoa học Phân tích và Hóa chất tinh khiết.

Các cán bộ đang công tác tại đơn vị
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Đức Lợi

Trưởng phòng

2

Trịnh Anh Đức

Phó Trưởng phòng

3

Lưu Thị Nguyệt Minh

Phó trưởng phòng

4

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nghiên cứu viên

5

Nguyễn Thị Hương Giang

Nghiên cứu viên

6

Trịnh Hồng Quân

Nghiên cứu viên

7

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nghiên cứu viên

8

Ngô Thị Lê Trang

Nghiên cứu viên

9

Nguyễn Hữu Long

Nghiên cứu viên

10

Trần Thị Lan Phương

Nghiên cứu viên

11

Nguyễn Thị Vân

Nghiên cứu viên   

 
1. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích nhằm phục vụ một cách tốt nhất vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ cũng như đảm bảo phát triển môi trường bền vững của đất nước.

- Tham gia, thực hiện các nghiên cứu sản xuất các hóa chất quý, siêu sạch bằng công nghệ điện hóa tiên tiến.

2. Một số kết quả nổi bật:

- Đã nghiên cứu các quy trình tách, làm giàu và xác định chính xác các nguyên tố quý hiếm, trong đó có nhiều quy trình đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá xét duyệt ban hành thành các quy trình Phân tích trọng tài Quốc gia TCVN, phục vụ chương trình nghiên cứu thăm dò, điều tra tài nguyên khoáng sản.

- Đã nghiên cứu thích nghi, cải tiến và hoàn thiện các phương pháp phân tích hóa lý xác định hàm lượng và dạng tồn tại vết các chất vô cơ cũng như hữu cơ trong các mẫu môi trường biển phục vụ công tác Điều tra Tài nguyên Biển Việt nam.

- Đã nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện và mở rộng phạm vi ứng dụng của các phương pháp hóa học, quang phổ phân tử, quang phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử, sắc ký khí và sắc ký lỏng cao áp cũng như cực phổ và von-ampe hòa tan xung vi phân xác định hàm lượng sự phân bố, dạng tồn tại các chất ở hàm lượng nhỏ trong các mẫu tài nguyên, môi trường, lương thực, thực phẩm, sinh y dược học và vật liệu mới, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của khoa học công nghệ và môi trường.

- Đã nghiên cứu khoa học và công nghệ, kể cả trang thiết bị xây dựng các quy trình công nghệ tiến tiến đánh giá và xử lý hiệu quả môi trường nước, nước thải và chất thải dệt nhuộm, hoạt động dầu khí.

3. Đào tạo:

- Từ năm 1978 đến nay đã đào tạo 10 tiến sĩ hóa học và đang hướng dẫn 10 NCS; đã hướng dẫn 20 thạc sĩ và hàng năm nhận từ 2- 4 luận văn thạc sĩ.

- Đang thực hiện Đề án 322 phối hợp đào tạo tiến sĩ về Hóa Phân tích và Hóa Môi trường giữa Viện Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hiệp hội Nghiên cứu của các Trường Đại học về Nước và Môi trường của Cộng hòa Pháp (QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo QĐ 7100/B-GD & ĐT).

4. Hợp tác quốc tế:

- Đã thực hiện thành công hai đề tài  Hợp tác với Viện ITODYS – Đại học Paris 7 trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa VAST – Việt Nam với CNRS - Pháp.

 - Tham gia Đề tài Môi trường nước Pháp – Việt theo Nghị định thư, hai giai đoạn, 2002-2004  hệ thống sông Tô Lịch – Nhuệ và 2005 - 2008 lưu vực sông Đáy. Duy trì và cập nhật các thông tin trang web của chương trình: waterprog-frvn.org.vn.

- Đã tham gia hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu quốc gia về bệnh Minamata, Nhật Bản để chuẩn hóa phương pháp phân tích một số kim loại có độc tính cao bằng các phương pháp hóa lý hiện đại.