Vietnam English

Phòng Công nghệ vật liệu và Môi trường

PHÒNG CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU VÀ MÔI TRƯỜNG
 
Trưởng phòng:  PGS.TS. Đỗ Quang Kháng

Điện thoại: 04. 37568010

E-mail:  cnpolyme@ich.vast.ac.vn
 
Các cán bộ đang công tác tại phòng:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Quang Kháng

Phụ trách phòng

2

Đỗ Trung Sỹ

Phó TP

3

Lưu Đức Hùng

 

4

Lương Như Hải

 

5

Vương Quốc Tuấn

 

6

Đỗ Quang Minh

 

7

Hồ Thị Oanh

 

 
1. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polyme blend, polyme compozit, polyme  nanocompozit.

- Nghiên cứu xử lý và tận dụng polyme phế thải.

- Ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế sản xuất.

- Kết hợp nghiên cứu và đào tạo.

2. Một số kết quả nổi bật:


- Đã chủ trì và tham gia thực hiện thành công 7 đề tài và dự án cấp nhà nước, 4 đề tài và dự án cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 3 đề tài cấp thành phố và một số đề tài cấp cơ sở.

- Phối hợp với công ty cổ phần Cao su–Nhựa Hải Phòng nghiên cứu chế tạo một số sản phẩm cao su kỹ thuật cho ngành hàng hải và thủy lợi. Công trình đã đoạt giải nhì, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2000; Phối hợp với công ty Giầy Thụy Khuê nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu cao su blend để sản xuất giầy chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Công trình đã đoạt giải nhì, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2003; Hai lần được nhận giải nhì Giải thưởng KH&CN Việt Nam; Bằng khen của Bộ KH&CN và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Cúp vàng Sáng tạo KH&CN Việt Nam.

- Hai bằng và huy chương lao động sáng tạo; 3 Huy chương tuổi trẻ sáng tạo; Cờ thi đua của Bộ KH&CN và LH hội KH&KT Việt Nam năm 2002-2004.

- Đã công bố trên 70 công trình khoa học trên các Tạp chí và Hội nghị khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.

3. Kết quả đào tạo:

Đã và đang đào tạo (hướng dẫn luận án, luận văn) 3 tiến sỹ, 4 thạc sỹ và gần 50 cử nhân và kỹ sư hóa học.

4. Hợp tác quốc tế:

 Viện Khoa học vật liệu, Trường Đại học Tổng hợp Martin-Luther, CHLB Đức.