Vietnam English

Phòng Polyme chức năng và vật liệu Nano

PHÒNG POLYME CHỨC NĂNG VÀ VẬT LIỆU NANO

Trưởng phòng: TS. NGÔ TRỊNH TÙNG
Điện thoại: 04. 37916145; DĐ: 0989749665
 
1.Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngô Trịnh Tùng

Trưởng phòng

 2

Hoàng Mai Hà

Phó TP

 3

Nguyễn Thị Hiếu Hà

 

 4

Trần Thị Phương Hoa

 

 5

Nguyễn Đức Tuyển

 

 6

Nguyễn Thị Nhung

 

 7

Phạm Hữu Lý

 

 8

Lê Quang Tuấn

 

 9

Kim Thuý Hồng

 

 10

Phạm Tùng Sơn

 

11

Vũ Quốc Thắng

 

12

Trần Thị Thanh Hợp

 


 2. Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme chức năng như polyme dẫn điện, gel thông minh và ứng dụng các vật liệu trên cho các linh kiện quang điện tử như pin mặt trời hữu cơ.

·  Nghiên cứu chế tạo các vật liệu cấu trúc nano và ứng dụng cho các ngành công nghệ cao như nanobiosensor.

·  Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu mới từ vật liệu polyme nanocomposit.

3. Kết quả đào tạo sau đại học

4. Hợp tác quốc tế:

Phòng đang có quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo với các trường Đại học trên thế giới như Học viện kỹ thuật Kyushu (Nhật Bản), trường Đại học Hàn Quốc, Đại học Hanyang (Hàn Quốc), Đại học Erlangen-Nuernberg, Đại học Martin-Luther, Halle-Wittenberg (CHLB Đức).

5. Một số kết quả nổi bật

a. Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên:
 
Tên đề tài, Dự án Chương trình Cấp Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Thời gian
Nghiên cứu chế tạo nanobiosensor xác định dư lượng chất tăng trọng clenbuterol trong vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi trên cơ sở hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang.   Nhà nước TS. Ngô Trình Tùng 2.860 tỷ đồng 2012-2014
Nghiên cứu chế tạo về tính chất vật liệu lai cấu trúc nano dùng trong pin mặt trời hữu cơ   Quĩ NCCB GS.TS Nguyễn Đức Nghĩa 430 triệu đồng 2010-2012
Nghiên cứu triển khai công nghệ chế tạo polyme tự phân hủy sinh học polylactic axit (PLA) từ phế liệu nông nghiệp Việt Nam   Nghị định thư GS.TS Nguyễn Đức Nghĩa 3.2 tỷ đồng 2012-2013
 
 (Cấp: Bộ, Nhà nước, Nghị định thư, Quĩ NCCB)

b. Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2002 đến nay (kèm theo bản pdf nếu có)

1. Ngo Trinh Tung, Young-Jun Yu, Kyungkon Kim, Sung-Hoon Joo, Youngsup Park, Jung-Il Jin: Versatile Preparation of Poly(1,4-phenylenevinylene-co-1,4-phenylene-1,2-ethandiyl) by CVD Polymerization of p-(Methoxymethyl)benzyl Chloride; Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry 43(2005)742-751

2. Ngo Trinh Tung, Young-Jun Yu, Kyungkon Kim, Sung-Hoon Joo,  Jung-Il Jin: Synthesis of Poly(p-xylylene) from a,a’ –Bis(alkoxy or aryloxy)-p-xylenes by Chemical Vapor Deposition Polymerization; Bulletin of the Korean Chemical Society 25(2004)31-32

3. Do Quang Khang, Luong Nhu Hai, Vu Ngoc Phan, Ngo Trinh Tung, Ngo Ke The, Nguyen Viet Bac: Investigation of the properties of some elastomer blends based on natural rubber; Advances in Natural Sciences 6(2005)395-400

4. Ngô Trịnh Tùng, Nguyễn Công Quyền, Lê Hồng Bích: Nghiên cứu tổng hợp xanthat tinh bột không hoà tan và khả năng tách ion kim loại nặng của chúng; Tạp chí Hoá học 43(2005)201-206

5. Đỗ Quang Kháng, Ngô Kế Thế, Lương Như Hải, Vũ Ngọc Phan, Ngô Trịnh Tùng, Nguyễn Tiến Dũng: Biến tính cao su bằng cao su clopren; Tạp chí Hoá học 41(2003)40-45

6. Nguyen Duc Nghia, Ngo Trinh Tung and Jung-IL Jin: New monomer for CVD polymerization of Poly(p-xylylene); Advanced in Natural Science  7(2006)107-119

7. Nguyen Duc Nghia, Ngo Trinh Tung, Jung-Il Jin: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang điện của poly(phenylenvinylene) (PPV) và copolyme của nó bằng phương pháp lắng đọng pha hơi hoá học, Tạp chí khoa học và công nghệ 45(2007)225-231

8. Đỗ Quang Kháng, Lương Như Hải, Vũ Ngọc Phan, Ngô Trịnh Tùng, Hoàng Tuấn Hưng, Ngô Kế Thế, Nguyễn Thành Nhân: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su blend trên cơ sở cao su nitril butadien và polyvinyl clorua, Tạp chí khoa học và công nghệ 45(2007)220-224

9. Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Đức Nghĩa, Ngô Trịnh Tùng: Nghiên cứu quá trình tổng hợp và tính chất dẫn điện của polypyrol, Tạp chí Hoá học 45(2007)123-127

10. Nguyễn Đức Nghĩa, Ngô Trịnh Tùng, Vũ Quốc Thắng, Trần Việt Hà, Nghiên cứu sử dụng chất màu nhạy sáng tự nhiên để chế tạo pin mặt trời hữu cơ, Tạp chí Hoá học 45(2007)128-132

11. Ngô Trịnh Tùng: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia cao su tới tính chất của cao su thiên nhiên, Tạp chí Hoá học 45(2007)133-138

12. Nguyen Duc Nghia and Ngo Trinh Tung: Investigation of the catalyst effects on the performance of nanocrystalline dye-sensitized solar cell, Advances in Natural Science, vol. 8, No3,4. (2007) 317-323

13. Nguyen Duc Nghia, Ngo Trinh Tung and Nguyen Thien Phap: Fabrication of organic solar cell based on MEH-PPV/PCBM composite, Advances in Natural Sciences, vol. 8. No. 3,4 (2007) 325-331

14. Nguyen Duc Nghia and Ngo Trinh Tung: Preparation and characterization of nanostructured conducting polymers and conducting polymer nanocomposites, Advances in Natural Sciences vol. 9 No. 2 (2008)171-190

15. Nguyen Duc Nghia and Ngo Trinh Tung; Study on Synthesis and Anticorrosion Properties of Polymer Nanocomposite based on Super Paramagnetic Fe2O3.NiO Nanoparticles and Polyaniline, Synthetic Metals 159(2009)831-834

16. Ngo Trinh Tung, Nguyen Duc Nghia; Preparation of Nano-thin Film from conducting polymer by chemical vapor deposition method and its application for light emmiting diode and organic solar cell, Journal of Physics: Conference Series vol. 187(2009)012006

17. Nguyen Duc Nghia, Ngo Trinh Tung; Preparation and characterization of hybrid materials based on polyprrole and silver nanocomposite, Journal of Physics: Conference Series vol. 187(2009)012050

18. Ngô Trịnh Tùng, Ngô Kế Thế, Đặng Duy Trung: Nghiên cứu chế tạo lớp nanographit từ vật liệu graphit tự nhiên, Tạp chí Hóa học T47 (6B) (2009)19-23

19. Ngô Kế Thế, Nguyễn Việt Dũng, Ngô Trịnh Tùng: Nghiên cứu biến đổi bề mặt khoáng sericit bằng 3-aminopropyltrimetoxysilane, Tạp chí Hóa học T47(6B)(2009)31-36

20. Ngo Trinh Tung, Hoik Lee, Yeari Song, Nguyen Duc Nghia, Daewon Sohn, Structure and properties of selenious acid doped polyaniline with varied dopant content, Synthetic Metals 160(2010)1303-1306

21. Ngô Trịnh Tùng, Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Thụ, Đặng Duy Trung:Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của polyanilin/graphit polyme nanocompozit, Tạp chí Hóa học, T48(4A)(2010)514-517

22. Ngo Trinh Tung, Hoik Lee, Yeari Song, Daewon Sohn: Preparation and properties characterization of selenious acid doped polyaniline: correlationship between structure and properties, Proceeding Polymeric Materials, Hale, September 2010, ISBN: 978-3-86829-282-4

23. Ngo Trinh Tung, Tran Van Khai, Hoik Lee, Daewon Sohn: Effect of dopant on morphology formation in polyaniline and graphite composite, Synthetic Metals 161(2011)177-182

24. Ngo Trinh Tung, Tran Van Khai, Minhee Jeon, Yeo Jin Lee, Hoeil Chung, Jeong-Hwan Bang and Daewon Sohn: Preparation and charcterization of nanocomposite based on polyaniline and graphene nanosheets, Macromolecular research Vol. 19, No. 2 (2011) 203-208

25. Tran Van Khai, Maneeratanasarn Prachuporn, Bong Geun Choi, Hyou Woo Kim, Dae-Sup So, Joon Woo Lee, No-Hyung Park, Hoon Huh, Ngo Trinh Tung, Heon Ham and Kwang Bo Shim; High quality ZnO nanowire arrays directly synthesized from Zn vapor deposition without catalyst, Journal of the korean crystal growth and crystal technology 21(2011)133-146   

26. Ngô Trịnh Tùng, Văn Trọng Hiếu, Nguyễn Đức Tuyển, Đặng Duy Trung: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu polymer nanocompozit trên cơ sở epoxy và nanographit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (2011), chuẩn bị in

27. Ngô Trịnh Tùng,  Nguyễn Đức Tuyển: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trỡnh ổn nhiệt đến cấu trúc và tính chất của polymer blend PCBM/P3HT, Tạp chí Hóa học (2011) chuẩn bị in

28. Hoàng Mai Hà, Ngô Trịnh Tùng: Vật liệu bán dẫn hữu cơ dựa trên pophyrin dùng cho transitor hiệu ứng trường, Tạp chí Hóa học (2011) chuẩn bị in

29. Nguyen Duc Nghia, Ngo Trinh Tung, Nguyen Quang Liem : Highly Sensitive Flourescence Resonance Energy Transfer (FRET) Based Nanosensor for Rapid Detection of Clenbuterol, Advanced in Natural Science (2012)

30. Ngo Trinh Tung, Nguyen Duc Nghia, Nguyen Van Tuyen: Study on Glass Transition of PCBM, P3HT and Their Blends in Quenched State; Advanced in Natural Science ( 2012)

31. Lê Văn Thụ, Nguyễn Đức Nghĩa, Ngô Trịnh Tùng: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến tính bề mặt ống nano cacbon đến tính chất của hệ polyme compozit 3 thành phần trên cơ sở sợi cacbon, ống nano cacbon và epoxy; Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(1A)(2012)167-174

32. Vũ Đình Khiêm, Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Thụ, Ngô Trịnh Tùng, Ngô Cao Long: Nghiên cứu khả năng chịu tác động va chạm tốc độ của hệ vật liệu trên cơ sở phần mềm mô phỏng số AUTODYN ANSYS 11.0 và kiểm nghiệm thực tế khả năng chống đạn của vật liệu compozit vải sợi; Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(1A)(2012)309-317

c. Sách chuyên khảo đã xuất bản:

d. Bằng phát minh sáng chế:

e. Các giải thưởng khoa học:

f. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng: