Vietnam English

Phòng Polyme thiên nhiên

 

Phó phòng: Phạm Thị Bích Hạnh

ĐT: 0437564308                  DĐ: 01648885784        

 

Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Địa chỉ E-mail

1

Đỗ Trường Thiện

PGS.TS

thien8155@yahoo.com

2

Phạm Thị Bích Hạnh

TS

hanhptb2000@gmail.com

3

Nguyễn Kim Thanh

KS

kimthanh38@yahoo.vn

4

Nguyễn Kim Dung

CN

dzungnk261@yhaoo.com

5

Trần Thị Ý Nhi

TS

ynhivh@gmail.com

ynhivh@ich.ac.vn

6

Lại Thị Thúy

NCS.Ths

thuylai@gmail.com

7

Lê Thị Thanh Hà

NCS.Ths

leha_pd@yahoo.com

 

2. Lĩnh vực nghiên cứu

-Nghiên cứu khoa học cơ bản về hoá học các polyme có nguồn gốc thiên (glucomannan, chitin/chitosan, alginat…): cấu tạo, cấu trúc, các biến đổi hoá học các polyme này bằng các phản ứng: trùng hợp, đồng trùng hợp ghép, oxy hóa, cacboxyl hóa, cắt mạch…

-Nghiên cứu hoá học và biến đổi hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên có hoạt tính sinh học để ứng dụng trong lĩnh vực y, sinh họcvà nông nghiệp.

-Nghiên cứu vật liệu polyme gồm: polyme phỏng sinh học với cấu trúc sinh học và tính chất “thông minh”.

-Nghiên cứu một số các vật liệu polyme có tính năng đặc biệt như các vật liệu polyme nano sinh học, polyme khúc xạ quang học, vật liệu tinh thể lỏng nematic…

-Nghiên cứu vật liệu compozit và phát triển công nghệ tổ hợp

 

3. Một số kết quả nổi bật

a) Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên

Tên đề tài

Chương trình

Cấp

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Thời gian

Nghiên cứu chế tạo hệ mang thuốc nano trên cơ sở các dẫn xuất cacboxymetyl của chitin và chitosan nhằm tăng cường khả năng điều trị ung thư

NCCB

 

Phạm Thị Bích Hạnh

700

2012-2015

 

b) Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ 2010 đến nay.

1.    Nghiên cứu cấu trúc hóa học của glucomannan từ củ cây Nưa Amorphophallus konjac, Tạp chí Hóa học, Vol.(52) 6A (2014), 228-232,.

2.    Preparation of carboxylmethyl chitin nanoparticles from squid pen, Vietnam Journal of Chemistry, Vol.51, 5A (2013), p.116-119.

3.    Quantitative analysis of glucomannan content in Amorphophallus konjac glucomannan flour by 3,5-Dinitrosalicy (DNS) colorimetry, Journal of Chemistry, Vol.51, 5A, p.75-80, 2013.

4.    Synthesis and characterization of some bio-polymeric Schiff bases prepared from chitosan and aromatic aldehydes, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 50(4A) (2012), 84-87.

5.    Adsorption behaviour of Cr(VI) from aqueous solution by glyoxal cross-linked xanthate chitosan beads, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 50(4B) (2012). 114-118

6.     “Adsorption behaviour of Cr (VI) from aqueous solution by epichlorohydrin cross-linked xanthate chitosan bead”, Vietnam Journal of Chemistry 50 (4A) (2012), p.423-427.

7.    Adsorption behaviour of Cr(VI) from aqueous solution by epichlorohydrin cross-linked xanthate chitosan beads, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 50(4A) (2012), 423-427. 

8.    Adsorption behaviour of chromium(VI) from aqueous solution by glyoxal cross-linked chitosan beads, Journal of Analytical Science, Vol. 17(2), (2012), 77-82..

9.    Adsorption of reactive violet 5 on cross-linked chitosan beads from aqueous solution, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 50(4A) (2012), 428-432.

10. Magnetic chitosan nanoparticles for removal of Cr(VI) from aqueous solution, Materials Science and Engineering: C, Volume 33, Issue 3, 1 April 2013, Pages 1214-1218.

11. Adsorption kinetic of Ni(II) ions using high deacetylated chitosan, Vietnam Journal of Chemistry 50 (4A)(2011), p.411-414.

12. Adsorption of Hg(II) form aqueous solution using n-cacboxyetyl chitosan”, Vietnam Journal of Chemistry 50 (4A) (2011), p.415-418.

13. Fe3O4/o-Carboxymethyl Chitosan/Curcumin-based Nanodrug System for Chemotherapy and Fluorescence Imaging in HT29 Cancer Cell Line, Chemistry Letters 40 (11) (2010), pp. 1264-1266.

14. Isolation and characterization of polysaccharides from Amorphophallus corrugatus in Vietnam”, Carbohydrate Polymers, 84 (2011) 64–68.

15. A simple methylation method for obtaining water-soluble O-methyl glucomannan derivatives, Carbohydrate Polymers, Volume 84, Issue 1, 11 February 2011, Pages 173-179.

16. Synthesis and characterization of water-soluble O-carboxymethyl glucomannan Carbohydrate Polymers 83 (2011) 645–652.

17. Adsorption of acid orange 8 on cross-linked chitosan beads from aqueous solution, Journal of Analytical Science, Vol. 16(4), (2011), 43-48, ISSN:0868-3224.

18. Preparation of porous chitosan for adsorption of metal ions from aqueous solution, Vietnam Journal of Chemistry 50 (4A) (2010), p.399-402

19.  Characterization of glucomannan from some Amorphophallus species in Vietnam”, Carbohydrate Polymers, 80 (2010) 308–311.

20.  Biofilms based on silver-O-carboxymethyl glucomannan nanocomposites. Journal of Chemistry, 48 (A) (2010), 460-464.

21.  Silver-N-carboxymethyl chitosan nanocomposites: Synthesis and its antibacterial activities, Journal of Bioterrorism & Biodefence, Volume 1, Issue 1, 2010, 1-4.

c) Sách chuyên khảo đã xuất bản

d) Bằng phát minh sáng chế:

e) Giải thưởng khoa học: giải thưởng VIFOTEC

f) Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

4. Kết quả đào tạo sau đại học

Tham gia đào tạo Đại  học và sau đại học với các trường đại học Bách khoa, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Đại học Sư phạm II, Viện hoá học...

Đào tạo: 05 tiến sỹ (02 đã bảo vệ)

Đào tạo: hàng chục thạc sỹ

Khoảng 40 luận văn tốt nghiệp đại học