Vietnam English

Lãnh đạo Viện

 
BAN LÃNH ĐẠO
 
 
 
 Họ và tên
 GS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Tuyến
 Chức vụ  Viện Trưởng
 Điện thoại CQ  024.37914648
 Email
 
 
   Họ và tên
  PGS.TS. Vũ Đức Lợi                   
 Chức vụ  Phó ViệnTrưởng
 Điện thoại CQ   024 37916912  
 Email  ducloi@ich.vast.vn Họ và tên
 PGS.TS. Ngô Quốc Anh              
 Chức vụ  Phó ViệnTrưởng
 Điện thoại CQ   024.37918422
 Email  ngoqanh@ich.vast.vn