Vietnam English

Lãnh đạo Viện

BAN LÃNH ĐẠO
 
 
 Họ và tên
 GS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Tuyến
 Chức vụ  Viện Trưởng
 Điện thoại CQ  04.37914648
 Email
 
 
   
 Họ và tên
  PGS.TS. Vũ Đức Lợi                   
 Chức vụ  Phó ViệnTrưởng
 Điện thoại CQ   04. 37916912  
 Email  ducloi@ich.vast.vn


 
 Họ và tên
 PGS.TS. Ngô Quốc Anh              
 Chức vụ  Phó ViệnTrưởng
 Điện thoại CQ  
 Email  ngoqanh@ich.vast.vn